fbpx

Защитно покритие на торовите гранули

Технологията BBTP е покритие на торовите гранули, което регулира отделянето на хранителни вещества в почвата. То е изградено от липидни структури, които служат като мембрана, която регулира преминаването на хранителни вещества от гранулата към корена. Мембраната регулира и нитрифициращото действие на почвените ензимни комплекси и така „защитава“ азота и останалите хранителни елементи от загуби от процеждане и изпарение. BBTP предотвратява процеждането и подобрява ефективността на свояване на хранителните елементи, особено за азота.

Как работи технологията

Азотът стои в основата на всички практики за торене. Той е най-трудният за управление хранителен елемент. И дефицитите, и излишъците на азот могат да бъдат вредни, а ефектите от небалансираното азотно хранене ясно се отразяват върху качеството и количеството на крайните добиви. Освен това азотът е силно подвижен в почвата и голяма част от него се губи чрез изпарение, процеждане или денитрификация. Технологията BBTP помага за регулиране на балансираното освобождаване на азот в почвата.