fbpx

Бактерии, които стимулират растежа

BPC е ексклузивна производствена технология на Agriges, която съдържа комплекс от специално подбрани бактерии. BPC съдържа три ризобактерии, които стимулират растежа на растенията и са с много висока концентрация – до 1,0*108 CFU/g.

Bacillus subtilis S3B1*

Бактерия, която произвежда сидерофори и органични киселини. Повишава наличността на желязо и фосфор. Създава силни колонии в ризосферата и така предоставя здравословна среда за развитие на корените.

Bacillus amyloliquefaciens AGS282*

Бактерия, която произвежда естествени хормони (особено ауксини). Стимулира растежа на растенията и им помага да се справят с абиотичния стрес. Има способността да се размножава много бързо във всички растителни органи и играе ролята на „субстратен конкурент“.

Bacillus licheniformis PS141*

Бактерия, която произвежда естествени хормони (особено гиберелини). Те насърчават вегетативното развитие на културата, особено в ранните етапи, включително в периода на покълването на семената. Освен това има силен обезсоляващ ефект върху почвата.

*Ексклузивен щам, изолиран и регистриран от Agriges в международен референтен микробиален каталог.

Тези микроорганизми са спорообразуващи бактерии, способни да оцеляват, да се адаптират и да се развиват при неблагоприятни условия на околната среда. Това позволява на тази технология да запазва ефективността си в много широк спектър от условия на околната среда.

Bacillus licheniformis PS141

BPC е ексклузивна производствена технология на Agriges, която съдържа комплекс от специално подбрани бактерии. BPC съдържа три ризобактерии, които стимулират растежа на растенията и са с много висока концентрация – до 1,0*108 CFU/g.

Как се раждат микроорганизмите на Agriges

 

Благодарение на сътрудничеството с престижни изследователски центрове и университети, Agriges има възможност да влага в своите продукти най-добрите ризобактерии, стимулиращи растежа. Първата стъпка в процеса по подбора на бактериите е метагеномен анализ на почвени проби от цял свят. Тези почвени проби се изследват за микроорганизми (ДНК секвениране, изолиране на колонии, идентифициране на родове) и се прави оценка на тяхната способност да стимулират растежа. Така Agriges има възможност да подбере само най-добрите бактерии, които да тества допълнително в своите лаборатории: за стабилност на отделните микроорганизми, за съвместимост в колонията и за съвместимост с активните съставки на торовете. В края на този процес Agriges регистрира микроорганизмите в международен референтен каталог.