fbpx

Технология C-Pro – за контролирано освобождаване на хранителните вещества

Технология C-Pro е базирана на действието на биоразградим полимер, който покрива гранулите на тора, предпазвайки хранителните вещества от измиване и изпарение, като осигурява тяхната наличност за усвояване от растенията.

Покритите с регулиращ полимер гранули, лесно абсорбират почвената влага и се превръщат в гел, който обгръща всички хранителни вещества в зоната на разтваряне на гранулата. По този начин полимера регулира постепенното освобождаване на всички хранителни вещества във времето, предпазвайки ги от загуби при излужване и изпарение, когато се появяват условия за това (обилни валежи, прекомерно поливане, леки почви и др.). Паралелно с това, регулиращият полимер позволява максимално усвояване на хранителни вещества от корените на растенията.

Обикновен тор                                                                       Тор с технология C-Pro

Научете повече за технологията: