fbpx

Технология C-Pro – за контролирано освобождаване на хранителните вещества

Технология C-Pro е иновативна технология, чрез която гранулите на тора се покриват с комбинация от биоразградим полимер и инхибитор на нитрификацията. По този начин хранителните вещества са много по-защитени от загуби вследствие на процеждане и изпарение и те остават налични в почвата за усвояване от растенията. Покритието на гранулите лесно абсорбира почвената влага и се превръща в гел, който обгръща хранителните вещества и ги задържа вътре в гранулата. Постепенно те преминават през защитната мембрана и се усвояват от растението в много по-голяма степен и с много по-малки загуби.

Технология Zimactiv

Технологията Zimactiv активира ензимната активност, свързана с усвояването на азот от растенията и индиректно увеличава ензимната активност на почвените фосфати, като по този начин стимулира по-голямото използване на органичен фосфор. По-високата ефективност на азотния метаболизъм в културите насърчава по-добрата и по-бърза минерализация на органичните вещества от стърнищата и растителните остатъци, като активира хранителния цикъл. Технологията Zimactiv повишава устойчивостта при суша и влияе положително на цъфтежа и формирането на плодовете.

Обикновен тор                                                                       Тор с технология C-Pro

Загубите на хранителни вещества вследствие на процеждане при конвенционалните торове са значителни. Торовете Nergetic с технологиите C-Pro и Zimactiv предпазват тора от загуби на хранителни елементи, като допълнително стимулират ензимната активност в почвата и растенията се хранят по-ефективно.

Научете повече за технологиите