Намери търговски представител

Адрес на офиса:

София 1618
ул. Бяло поле 3
Офис център Комфорт
Офис 13

Телефони за контакт:

+359 2 992 55 18
+359 878 834 095

Електронна поща:

Счетоводство и финанси – accounting@smartagro-bulgaria.com

Логистика – logistic@smartagro-bulgaria.com

Маркетинг и реклама – marketing@smartagro-bulgaria.com

Администрация – office@smartagro-bulgaria.com

Намери търговски представител

Разград, Търговище и Шумен
Петър Бонев – Мениджър иновации и развитие на бизнеса
e-mail: Petar.Bonev@smartagro-bulgaria.com
тел.: +359 877 156 255

Велико Търново, Габрово и Русе
Валентина Петрова – Продуктов мениджър
e-mail: Valentina.Petrova@smartagro-bulgaria.com
тел.: +359 889 555 054

Плевен и Ловеч
Николай Трифонов -Агроном – търговски представител
e-mail: Nikolay.Trifonov@smartagro-bulgaria.com
тел.: +359 876 266 331

Перник, Кюстендил и Благоевград
Борислав Дзаков – Продуктов мениджър
e-mail: Borislav.dzakov@smartagro-bulgaria.com
тел.:  +359 877 870 170

Пловдив и Смолян
Мария Романова – Агроном-търговски представител
e-mail: Mariya.Romanova@smartagro-bulgaria.com
тел.: +359 876 988 644

Стара Загора, Кърджали и Хасково
Ангел Авджиев – Продуктов мениджър
e-mail: Angel.Avdzhiev@smartagro-bulgaria.com
тел.: +359 876 610 688

Сливен, Ямбол и Бургас
Марин Христов – Агроном-търговски представител
e-mail: Marin.Hristov@smartagro-bulgaria.com
тел.: +359 877 647 676

София-град, София-област и Пазарджик
Илиян Тенчев – Агроном-търговски представител
e-mail: Iliyan.Tenchev@smartagro-bulgaria.com
тел.: +359 878 322 883

Русе, Търговище и Разград
Хелена Коева – Агроном – търговски представител
e-mail: Helena.Koeva@smartagro-bulgaria.com
тел.: +359 876 163 005