fbpx

Технологичният комплекс на ICL Double Power Impact (DPI) осигурява допълнителен подтик за създаване на високоефективни фотосинтезни реакции – процес, чрез който растенията използват светлината като източник на енергия, за да произвеждат глюкоза от въглероден диоксид и вода. Това се постига чрез повишаване на темповете на транспирация и нивата на хлорофил.

DPI е с естествен произход и доказано повишава нивата на транспирация, което води до по-висока усвояемост на CO2. Комплексът DPI подобрява също и нивата на хлорофил в третираните листа, както и техните тегло и размери. Подобренията в наличието на прилаганите хранителни вещества също са показани – специално азот и фосфат в растението. Освен това, DPI подобрява достъпността на прилаганите хранителни вещества. Независими проучвания са показали 200 часа (10 дни) подобрение в сравнение с други торове.