fbpx

FertiCoat

FertiCoat е уникален покриващ полимер с 4 механизма на действие. Съдържа хумати, фулвати, биостимуланти и растежни регулатори, извлечени от водорасли.

Химичен механизъм

  • Предотвратява блокирането на фосфора и подобрява усвояването му.
  • Намалява загубите на азот от изпарение.

Физичен механизъм

  • Задържа тора в горния почвен слой и така намалява загубите от оттичане.
  • Задържа влагата и намалява сбиването на почвата.
  • Намалява разпрашаването на тора.

Подхранване и развитие на растенията

  • Доставя на растенията органични вещества
  • Стимулира растежа на корените.

Влияние върху почвената биомаса

  • Подхранва почвените микроорганизмите и така подобрява храненето на растенията.

FertiCoat предотвратява оттичането на хранителните вещества

Благодарение на по-високия си заряд (CEC или AEC), FertiCoat успява да задържи хранителните вещества в горния почвен слой в началото на вегетацията, дори и в песъкливи почви.

Фосфорните частици имат отрицателен заряд. Веднъж попаднали в почвата, те бързо се прикрепят към положително заредените алуминий, желязо и калций и блокират тяхното действие – тези елементи, заедно с фосфора, стават недостъпни за растенията. Този процес значително намалява ефективността от употребата на фосфор-съдържащи торове.

Технологията FertiCoat предотвратява блокирането на фосфора в почвата. Зарядът на веществата, които технологията съдържа, е по-силно отрицателен от този на фосфора и те привличат положително заредените частици. Така фосфорът остава на разположение на растението.

FertiCoat защитава фосфора от блокиране

Когато попадне в почвата, фосфорът бързо се прикрепя към положително заредените елементи в нея и се блокира.

Специалната технология FertiCoat предотвратява блокирането на фосфора и той остава достъпен за усвояване от растенията.