fbpx

Ikar е производител на иновативни течни торове от световна класа. Продуктите на IKAR Liquid Fertilizers осигуряват професионални технологични решения чрез своите уникални високоефективни формулации, разработени в специализирани европейски лаборатории от световнопризнати специалисти-агрономи. Философията, залегнала в разработването на продуктите, е достигане на по-високи добиви и печалби с по-малко усилия и без нанасяне на вреди на околната среда. В производството на листните торове IKAR се влагат само първокачествени суровини, което гарантира тяхната чистота, концентрация и липсата на фитотоксичност. В момента технологичните решения на IKAR се продават успешно в двадесет и една държави по света, като техния брой постоянно нараства.

Това, което прави торовете на IKAR различни от всички познати продукти, е, че при разработването на техните формулации са взети предвид специфичните регионални особеностите на климата, почвата и хранителните нужди на културите на географските територии, където те се използват. Собственият център за научна и развойна дейност, лабораторията в завода и постоянната комуникация с дистрибутори и фермери дават възможност за незабавна реакция спрямо промените на пазара и възникналите нужди.