Намери търговски представител

АНГЕЛ АВДЖИЕВ
Регионален мениджър Южна България
Телефон: +359 876 610 688
E-mail: Angel.Avdzhiev@smartagro-bulgaria.com

АНТОН ЙОРДАНОВ
Агроном – търговски представител
Телефон: +359 877 156 255
E-mail: Anton.Yordanov@smartagro-bulgaria.com

МАРИЯ РОМАНОВА
Агроном – търговски представител
Телефон: +359 876 988 644
E-mail: Maria.Romanova@smartagro-bulgaria.com

КРАСЕН КОДЖАБАШЕВ
Агроном – търговски представител
Телефон: +359 877 647 676
E-mail: Krasen.Kodzhabashev@smartagro-bulgaria.com

ВЛАДИМИР ИВАНОВ
Агроном – търговски представител
Телефон: +359 876 266 331
E-mail: Vladimir.Ivanov@smartagro-bulgaria.com

НЕДИМ МУСТАФОВ
Агроном – търговски представител
Телефон: +359 876 640 036
E-mail: Nedim.Mustafov@smartagro-bulgaria.com

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА
Регионален мениджър – Северозападна България
Телефон: +359 889 555 054
E-mail: Valentina.Petrova@smartagro-bulgaria.com

АГРОНОМ – ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Телефон: +359 878 834 095
E-mail: office@smartagro-bulgaria.com

СВЕТОСЛАВ РАДОЛОВСКИ
Агроном – търговски представител
Телефон: +359 879 869 725
E-mail: Svetoslav.Radolovski@smartagro-bulgaria.com

АГРОНОМ – ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Телефон: +359 878 834 095
E-mail: office@smartagro-bulgaria.com

ИВО ВЕЛКОВ
Мениджър „Продажби – ключови клиенти и дистрибутори“
Телефон: +359 879 194 832
E-mail: Ivo.Velkov@smartagro-bulgaria.com

БОРИСЛАВ ДЗАКОВ
Продуктов мениджър „Зеленчуци и трайни насаждения“
Телефон: +359 877 870 170
E-mail: Borislav.Dzakov@smartagro-bulgaria.com

Адрес на офиса:

София 1618, ул. Бяло поле 3
Офис център Комфорт, Офис 13

Телефони за контакт:

+359 2 992 55 18
+359 878 834 095

Електронна поща:

Счетоводство и финанси – accounting@smartagro-bulgaria.com

Логистика – logistic@smartagro-bulgaria.com

Маркетинг и реклама – marketing@smartagro-bulgaria.com

Администрация – office@smartagro-bulgaria.com