Намери търговски представител

Намери търговски представител

СОФИЯ, СОФИЯ ОБЛАСТ, ПЕРНИК


Антон Йорданов

Технически мениджър
Телефон: +359 877 156 255
Е-mail: Anton.Yordanov@smartagro-bulgaria.com

КЮСТЕНДИЛ, БЛАГОЕВГРАД, ПАЗАРДЖИК, СМОЛЯН


Борислав Дзаков
Дивизия „Зеленчуци и трайни насаждения“
Телефон.:  +359 877 870 170
e-mail: Borislav.dzakov@smartagro-bulgaria.com

ПЛОВДИВ, СТАРА ЗАГОРА, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ


Мария Романова
Агроном – търговски представител
Телефон: +359 876 988 644
Е-mail: Mariya.Romanova@smartagro-bulgaria.com


Борислав Дзаков
Дивизия „Зеленчуци и трайни насаждения“
Телефон.:  +359 877 870 170
e-mail: Borislav.dzakov@smartagro-bulgaria.com

БУРГАС, ЯМБОЛ, СЛИВЕН


Ангел Авджиев
Регионален мениджър Източна България
Телефон: +359 876 610 688
Е-mail: Angel.Avdzhiev@smartagro-bulgaria.com

ВАРНА, ШУМЕН


Галин Андреев
Агроном – търговски представител
Телефон: +359 877 349 399
Е-mail: Galin.Andreev@smartagro-bulgaria.com


Ангел Авджиев
Регионален мениджър Източна България
Телефон: +359 876 610 688
Е-mail: Angel.Avdzhiev@smartagro-bulgaria.com

ДОБРИЧ, СИЛИСТРА


Владимир Иванов
Агроном – търговски представител
Телефон: +359 876 266 331
Е-mail: Vladimir.Ivanov@smartagro-bulgaria.com


Ангел Авджиев
Регионален мениджър Източна България
Телефон: +359 876 610 688
Е-mail: Angel.Avdzhiev@smartagro-bulgaria.com

РАЗГРАД, ТЪРГОВИЩЕ


Недим Мустафов

Агроном – търговски представител
Телефон: +359 876 640 036
Е-mail: Nedim.Mustafov@smartagro-bulgaria.co


Ангел Авджиев
Регионален мениджър Източна България
Телефон: +359 876 610 688
Е-mail: Angel.Avdzhiev@smartagro-bulgaria.com

РУСЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО


Валентина Петрова
Продуктов мениджър „Листни торове“
Телефон: +359 889 555 054
Е-mail: Valentina.Petrova@smartagro-bulgaria.com
тел.: +359 889 555 054

ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ВРАЦА


Светослав Радоловски
Агроном – търговски представител
Телефон: +359 879 869 725
Е-mail: Svetoslav.Radolovski@smartagro-bulgaria.com

ВРАЦА, МОНТАНА, ВИДИН


Търговски представител
Агроном
Телефон: +359 877 647 676
Е-mail: office@smartagro-bulgaria.com

Адрес на офиса:

София 1618
ул. Бяло поле 3
Офис център Комфорт
Офис 13

Телефони за контакт:

+359 2 992 55 18
+359 878 834 095

Електронна поща:

Счетоводство и финанси – accounting@smartagro-bulgaria.com

Логистика – logistic@smartagro-bulgaria.com

Маркетинг и реклама – marketing@smartagro-bulgaria.com

Администрация – office@smartagro-bulgaria.com