fbpx

Лигносулфонат

Лигносулфонатът предотвратява фиксирането на микроелементите-метали в почвата и те остават достъпни за усвояване от растенията. Той регулира загубите вследствие на отмиване и почвена ерозия и подобрява ефективността на усвояване на азота.