Защо да изберете
Cynoyl Z Special?

Cynoyl Z Special е продукт с доказано висока ефективност и широк спектър на приложение. Този продукт комбинира сяра с екстракти от растения и водорасли, които подобряват действието на основното активно вещество.

Cynoyl Z Special съдържана аминокиселини, полизахариди, естествени фитохормони, сяра и други биоактивни компоненти със 100% растителен произход. Този специален комплекс от вещества уеднаквява развитието на пъпките, цъфтежа, вегетацията и активира естествените защитни сили на растението. Всичко това води до по-високи добиви с по-добро качество.

Това, което отличава Cynoyl Z Special, са изключително фините частици сяра и способността им да се разпределят и проникват равномерно през третираните повърхности. Това е възможно благодарение на специалната технология RyZea (РиЗеа), която гарантира стабилността и ефективността на формулацията на Cynoyl Z Special. Тази технология подпомага лесното усвояване на продукта от третираните растения, което води до активиране на техния защитния отговор към външен стрес – воден, топлинен, засоленост и др. В резултат на това качеството на крайната продукция е значително по-добро.

Ценни съставки с естествен произход

Общ азот (N)
Органичен азот (N)
Въглерод с биологичен произход (C)
Органична материя (с оптимално молекулно тегло <50 kDa)
Общо сяра (S)

1,5 % (w/w)
1,5 % (w/w)
10,0 % (w/w)
35,0 % (w/w)
31,0 % (w/w)

1,9 % (p/v)
1,9 % (p/v)
12,7 % (p/v)
44,4 % (p/v)
39,3 % (p/v)

Общ азот (N)
1,5 % (w/w) / 1,9 % (p/v)

Органичен азот (N)
1,5 % (w/w) / 1,9 % (p/v)

Въглерод с биологичен произход (C)
10,0 % (w/w) / 12,7 % (p/v)

Органична материя (с оптимално молекулно тегло <50 kDa)
35,0 % (w/w) / 44,4 % (p/v)

Общо сяра (S)
31,0 % (w/w) / 39,3 % (p/v)

СЯРА
Сярата е хранителен елемент, от които растението силно се нуждае. Този елемент е ключов при формирането на протеините и някои аминокиселини. Сярата участва в синтеза на глутатион – трипептид, който участва активно във възобновяването на жизнените процеси в растението след презимуване и подпомага равномерното развитие, цъфтеж и задържане.

ЕФЕКТ ВЪРХУ РАСТЕНИЯТА
• Подхранване
• Равномерност на цъфтежа
• Спряване със стреса
• Качество и количество на добива

АУКСИНИ, ЦИТОКИНИНИ, ГИБЕРЕЛИНИ
Фитохормоните, които се съдържат в Cynoyl Z Special, стимулират и уеднаквяват формирането на пъпките и цъфтежа. Те влияят положително и върху деленето на клетките и цялостния растеж на растението, както и върху развитието на кореновата система. Всичко това подобрява устойчивостта на различни видове стрес.

ЕФЕКТ ВЪРХУ РАСТЕНИЯТА
• Еднаквост на формиране на пъпките, цъфтежа и формиране на плодовете

БЕТАИНИ
Бетаините защитават клетката от осмотичен стрес, суша, високи температури и засоляване. За разлика от други подобни вещества, те не нарушават нормалното функциониране на клетката и позволяват на растението да фотосинтезира, и така го защитават от негативните ефекти при засушаване. Бетаините имат важно влияние и върху хлорофила – те забавят неговото разграждане.

ЕФЕКТ ВЪРХУ РАСТЕНИЯТА
• Антистресово действие при студ и суша

ПОЛИЗАХАРИДИ
Полизахаридите подобряват здравината на клетъчните стени, като намаляват оксидативното разлагане на цитокинините. Освен това подобряват пренасянето на хранителните вещества в растението.

ЕФЕКТ ВЪРХУ РАСТЕНИЯТА
• Хелатиране
• 
Биоактивиране
• Справяне със стреса
• По-добър добив

АМИНОКИСЕЛИНИ И ПЕПТИДИ
Аминокиселините се усвояват лесно и незабавно осигуряват енергия за процесите в растението. Те изпълняват транспортна функция и са изключително важни за водния баланс в клетката. Употребата на аминокиселини подобрява както качеството, така и количеството на крайната продукция.

ЕФЕКТ ВЪРХУ РАСТЕНИЯТА
• Транспортна функция
• Биоактивиране
• Справяне със стреса
• Качество на добива

Cynoyl Z Special | аминограма

Тази аминограма показва добро съдържание на аспарагинова киселина и глутаминова киселина, които влияят пряко върху развитието на растението. Cynoyl Z Special не съдържа хидроксипролин и хидроксилизин – аминокиселини с животински произход, които се съдържат в хидролизирания колаген (от кожа и други животински продукти), тъй като тези аминокиселини не са важни за растежа и функциите на растенията.

Ексклузивната технология RyZea

RyZea (РиЗеа) е производствена технология, която стабилизира различните органични съставки на Cynoyl Z Special. Тази технология увеличава значително силата на действието на сярата и останалите ценни естествени съставки – аминокиселини, полизахариди и бетаини. RyZea (РиЗеа) гарантира равномерното разпределение на продукта върху третираната повърхност и неговото бързо усвояване през листото.

Технологията RyZea (РиЗеа) не позволява в продукта да има частички, който са по-големи от 75 микрона, което гарантира, че Cynoyl Z Special е винаги с една и съща консистенция – перфектна емулсия.

Наблюдение под микроскоп за проверка на омокряемостта и покритието на повърхността. И в трите случая дозата е една и съща.

D-pic-8

Сярата, която се съдържа в Cynoyl Z Special, се характеризира с един и същ размер на частиците, което води до повишена ефективност на нейното действие. Течната формулация прониква лесно през третираната повърхност (дори през неравната кора на дървесното стъбло) и гарантира равномерно разпределение по цялата повърхност.
Отличното разпределение върху повърхностите удължава действието на активните вещества в Cynoyl Z Special, а това подобрява цялостното състояние на растенията и води до по-добро качество на крайната продукция.

Резултати от тестове

Ефекти от Cynoyl Z Special при отглеждане на ориз

Cynoyl Z Special повлиява положително както количествените, така и качествените параметри на крайната продукция. Вследствие на употребата Cynoyl Z Special се наблюдава:
• по-висок добив от декар (+2% в сравнение с контролата);
• леко увеличение на абсолютната маса на семената, в резултат на което се увеличава и хектолитровата маса в сравнение с контролата;
• по-високо съдържание на нишесте, захари и протеини в сравнение с контролата.

Ефекти от Cynoyl Z Special при праскови, череши и лозя

Употреба на Cynoyl Z Special

КУЛТУРА

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОЗА

Овощни дървета, винени и десертни лозя

Преди възобновяване на вегетацията

През целия цикъл на растеж

2.5 – 3.0 л/дка

250 – 400 мл/100 л вода

Зеленчукови култури
През целия цикъл на растеж
250 – 400 мл/100 л вода
Индустриални култури
През целия цикъл на растеж
250 – 400 мл/100 л вода
Зърнено-житни култури
Във фаза братене
0.4 – 1.0 л/дка

Овощни дървета, винени и десертни лозя

Преди възобновяване на вегетацията:
2.5 – 3.0 л/дка

През целия цикъл на растеж:
250 – 400 мл/100 л вода

Зеленчукови култури

През целия цикъл на растеж:
250 – 400 мл/100 л вода

Индустриални култури

През целия цикъл на растеж:
250 – 400 мл/100 л вода

Зърнено-житни култури

Във фаза братене:
0.4 – 1.0 л/дка