Какво представлява Polysulphate?

Polysulphate е иновативен тор с високо съдържание на сулфати с естествен произход. Освен сулфати, този тор съдържа и уникална комбинация от естествени макрохранителни елементи.

Polysulphate се добива от полихалитния слой на подземните скали – на дълбочина от повече от 1000 м в Северно море. Полихалитът се е формирал в земните недра преди повече от 260 милиона години и е съхранил в себе си изключително полезни хранителни елементи с напълно естествен произход – сяра, калий, магнезий и калции.

Polysulphate се предлага както на гранули, така и под формата на прах. Гранулите с размер от 2 мм до 4 мм се разпръскват много равномерно и са идеални за прилагане заедно с чист азот.

Polysulphate съдържа:
48% SO3 в сулфатна форма
14% K2O от сулфат на поташ
6% MgO от магнезиев сулфат
17% CaO от калциев сулфат

За какво помагат калият, магнезият и калцият?

Калиевият карбонат, наричан още поташ, трябва да е наличен в почвата за правилното развитие на растенията. По-голяма част от калия в зърнено-житните култури е в техните стъбла, които се прибират от полето под формата на слама. Това води до намаляване на количеството на калиев карбонат, което остава в почвата, и се налага допълнително приложение на калий. Калият в Polysulphate допълва регулярното подхранване на почвата.

Магнезият е част от хлорофила във всички зелени части на растението и е от съществено значение зафотосинтезата. Големи количества магнезий се „изнасят“ от полето с прибирането на реколтата и неговият баланс в почвата няма как да бъде възстановен. Употребата на Polysulphate осигурява нужните допълващи количества от магнезий, който често е пренебрегван, а има ключово значение при вегетацията.

Четвъртата съставка на Polysulphate е калцият, което означава, че в този няма нехранителни съставки. Калцият е отговорен за правилното делене на растителни клетки и за укрепването на клетъчните стени. Употребата на Polysulphate помага за поддържането на базови запаси от калций в почвата.

Polysulphate е особено подходящ за култури, които са нетолерантни към хлориди в почвата, като тютюн, грозде и други плодове, както и за култури, при които се търси натрупване на сухо вещество, като картофи.

Как действа Polysulphate?

Нашите въртрешни и независими опити показват, че Polysulphate е толкова добър, колкото и най-добрите конвенционални торове, които съдържат същите хранителни вещества. Polysulphate се разпръсква отлично в рамките на повече от 24 метра.

Тестовете с Polysulphate показват, че основните хранителни вещества – сяра, калий и магнезий, са лесно достъпни за растението.

При тестове в лабораторни условия растения в саксии са подхранвани с традиоционни калиеви и магнезиеви, както и с Polysulphate. Установено е, че усвояването на хранителните вещества от Polysulphate е също толкова добро, ако не и по-добро от традиционните торове. Резултатите безусловно потвърждават ефективността на Polysulphate като комплексен тор.

Относително усвояване на хранителни елементи от polysulphate в сравнение със стандартен тор и с контрола без наторяване

Тези тестове са провеждани многократно в последните 10 години както в лабораторни условия, така и на полето. Във всички Polysulphate е давал същите или по-добри резултати в сравнение със стандартните торове.

Ефект от употребата на polysulphate при отглеждането на зеле

В рамките на друг тест е изследван ефекта на Polysulphate при отглеждането на зеле. Зелето се е отглеждало върху почва, бедна на сяра. Резултатите показват, че вследствие на приложението на сулфатен тор добивът се е увеличил с 40%.

Разпръскване на Polysulphate

Polysulphate е сух, гранулиран продукт, с размер на гранулите от 2 мм до 4 мм. Той се продава в максимално близко до естественото му състояние – гранулите не са долълнително оформяни и обработвани, а просто са разтрошени. Тестовете на неговото разпръскване потвърждават, че торът се разпръскв отлично – с припокриване при 32-метрова ширина,  коефициент навариране от 4,3% и равномерномерно разпръскване до 36 метра.

Вземете на доброто от Polysulphate!

Polysulphate има много предимства, които го правят отличен избор за сулфатно торене. Част от тях са:

 • Лесно усвоим от културите, тъй като сулфатът в него е в разтворима форма и е готов за незабавно усвояване.
 • Гранулирана форма на сярата, която предлага гъвкавост на приложение и адаптираме към конкретните нужди на културата и полето.
 • Висококонцентриран продукт, който изисква по-малко място за съхранение и има отлична разпръскваемост.
 • Отличен източник на калий, магнезий и калций – „бонус“ към сярата.
 • С ниско съдържание на хлориди – подходящ за чувствителни към хлориди култури.
 • Щадящ околната среда, максимално близък до естественото си състояние – без тежки допълнителни обработки и без генериране на отпадъчни продукти от производството.

Препоръки при отглеждането на полски култури

Polysulphate може да бъде прилаган в рамките на едно единствено приложение през пролетта – при възобновяването на растежните процеси. Това приложение трябва да съвпадне с пролетното азотно торене. При култури и начини на отглеждане, при които нуждите от азот варират, приложенията на Polysulphate могат да бъдат и няколко, като се разпределят спрямо нуждите от азот.

Зърнено-житни и маслодайни култури:

 • Прилагайте като директен тор в началото на пролетния растеж.
 • Тъй като сярата в тора е готова за незабавно усвояване, растенията ще я усвоят заедно с азот през пролетния период на растежа им.
 • Прилагайте при рапица, за да оптимизирате добивите, съдържанието на протеини и синтеза на масло.
 • Прилагайте при хлебна пшеница, за да повишите качеството и количеството на добивите и да подобрите съдържанието на протеини.
 • Прилагайте при малцов ечемик, за да повишите качеството на добивите.

Грах:

 • Прилагайте в леглата на семената или веднага след поникване.
 • Polysulphate е тор, който не съдържа никакъв азот и доставя на растенията сяра в готова за усвояване форма.
 • Сярата е много необходима на растението в ранните фази, по време на азот-фиксиращите процеси, които се случват в кореновите възли. Сярата е важна и за синтеза на протеини.

Полски зеленчуци:

 • Полските зеленчуци се повлияват изключително добре от употребата на Polysulphate.
 • Прилагайте като основно торене, особено при по-леки почви.

Калкулатор за определяне на дозата на приложение на Polysulphate

Polysulphate може да бъде прилаган в рамките на едно единствено приложение през пролетта – при възобновяването на растежните процеси. Това приложение трябва да съвпадне с пролетното азотно торене. При култури и начини на отглеждане, при които нуждите от азот варират, приложенията на Polysulphate могат да бъдат и няколко, като се разпределят спрямо нуждите от азот.

Зърнено-житни и маслодайни култури:

 • Прилагайте като директен тор в началото на пролетния растеж.
 • Тъй като сярата в тора е готова за незабавно усвояване, растенията ще я усвоят заедно с азот през пролетния период на растежа им.
 • Прилагайте при рапица, за да оптимизирате добивите, съдържанието на протеини и синтеза на масло.
 • Прилагайте при хлебна пшеница, за да повишите качеството и количеството на добивите и да подобрите съдържанието на протеини.
 • Прилагайте при малцов ечемик, за да повишите качеството на добивите.

Грах:

 • Прилагайте в леглата на семената или веднага след поникване.
 • Polysulphate е тор, който не съдържа никакъв азот и доставя на растенията сяра в готова за усвояване форма.
 • Сярата е много необходима на растението в ранните фази, по време на азот-фиксиращите процеси, които се случват в кореновите възли. Сярата е важна и за синтеза на протеини.

Полски зеленчуци:

 • Полските зеленчуци се повлияват изключително добре от употребата на Polysulphate.
 • Прилагайте като основно торене, особено при по-леки почви.

Калкулатор за определяне на дозата на приложение на Polysulphate

Използвайте тази таблица, за да определите какво количество Polysulphate да приложите, какво и какви количества калий, магнезий и калций ще бъдат доставени на растението заедно със сярата от Polysulphate.