fbpx

С технологията Polysulphate® растенията получават в усвоима форма четири основни хранителни вещества: сяра, калий, магнезий и калций

K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O

Polysuphate е суровина с естествен произход, която съдържа уникална комбинация от 4 важни хранителни елемента. Хранителните елементи в Polysulphate са отлично разтворими и се усвояват бързо и лесно от растенията.

Polysulphate съдържа напълно разтворим калций Ca2+ е част от кристалната решетка на Polysulphate и изгражда връзки с кислородните, а не със сулфатните йони. Когато се разтворят кристалите, Ca2+ се освобождава и става наличен за усвояване от растението. Ca2+ от Polysulphate, който е свързан по този начин в кристалната решетка, е напълно разтворим.

Агрономически ползи

  • Хранителните елементи са лесно разтворими и се усвояват бързo от растенията;
  • Сярата е в гранулирана форма – това позволява гъвкавост при нейното приложение и адаптиране към конкретните нужди на културата и полето;
  • Висококонцентрирана суровина с отлична разпръскваемост;
  • Отличен източник на калий, магнезий и калций – „бонус“ към сярата;
  • С ниско съдържание на хлориди;
  • Щади околната среда – без тежки обработки и отпадъчни продукти от производството.