fbpx

Магнезиев нитрат – лесно достъпни азот и магнезий

Nova Mag-N 11-0-0 + 15.4MgO е магнезиев нитратен тор на компанията ICL SF с напълно разтворими и много чисти хранителни вещества, които се разтварят много бързо във вода.

 Той съдържа важни хранителни вещества за растежа на растенията: нитратен азот, който е незабавно достъпен за растенията, и магнезий, който е важен за фотосинтезата.

Магнезият е едно от хранителните вещества с висока подвижност в растението и трябва да се прилага непрекъснато през целия период на растеж. Типичните симптоми на дефицит първо ще се появят на старите листа.

Магнезият, заедно с калция и сярата, е ключов компонент в храненето на растенията, който може пряко да повлияе на растежа на растенията и по този начин да даде резултат.

[ux_product_tab]

Ползи

  • Високо ефективен източник на азот и магнезий, повишава активността на хлорофила
  • Nova Mag-N осигурява лесно достъпният нитратен азот бързо абсорбиращ се от растението
  • Благодарение на взаймодействието на нитратните азотни и магнезиеви йони, Nova Mag-N осигурява най-ефективното усвояване на магнезий от растенията
  • Висока и бърза разтворимост

Препоръки

Nova Mag-N се препоръчва във всички етапи на отглеждане на култури, отглеждани както в оранжерии, така и на открити полета.

В кисели почви с рН <5,8, прекомерното количество водород и алуминий може да повлияе на наличието на Mg и усвояването на растенията. При високи стойности на рН (> 7.4), прекомерният Ca има по-голямо влияние върху усвояването на Mg от растения. В пясъчни почви с нисък катионен обмен Mg лесно се разтваря.

НЕ смесвайте продукта в същия резервоар с продукти на основата на фосфор!

Препоръчително количество на разреждане: 10-15 кг / 100 литра вода

*за по-конкретни препоръки, моля  свържете се с ICL SF или с вашия местен дистрибутор!

Гарантиран анализ

Общ азот (N) – 11%

Нитратен азот (N-NO3) – 11%

Магнезиев оксид (MgO), разтворим във вода – 15,4%

Документи

Лист за безопасност