fbpx

Идеалният стартов тор

Nova MAP 12-61-0, моноамониев фосфат е идеален за употреба в началния фаза на растеж на всички култури, веднага преди и след засяване и засаждане.

[ux_product_tab]

Ползи

  • Високо ефективен източник на фосфор като фосфат(H2PO4-), които насърчават бързото им усвояване от растението
  • Подкиселяващият ефект в почвения разтвор е за поддържане на разтворимостта на фосфор и микроелементите
  • Напълно разтворим
  • Висока чистота, без остатъци или замърсители

Препоръки

Препоръчително количество на разреждане: 15 кг / 100 литра вода

*за по-конкретни препоръки, моля  свържете се с ICL SF или с вашия местен дистрибутор!

Гарантиран анализ

Общо азот (N) – 12%

Амониев азот (N-NH4), разтворим във вода – 12%

Дифосфорен пентаоксид (Р2O5), разтворим във вода – 61%

Документи

Лист за безопасност