fbpx

Калиев Нитрат – Най-ефективният източник на калий

Nova N-K 13.5-0-46 Калиев нитрат от специалните торове на ICL Specialty Fertilizers. Продуктът осигурява високоефективен източник на азот и калий и се разтваря бързо във вода.

Nova N-K осигурява баланс N: K от 13:46, което го прави идеален за култури с високо търсене на калий. Nova N-K съдържа азот в нитратна форма, който лесно се усвоява от растенията. Благодарение на синергичния ефект между NO3 и K2O растенията могат лесно да абсорбират и двата елемента.

[ux_product_tab]

Ползи

  • Nova N-K включва азот в нитратна форма, който остава до голяма степен в почвения разтвор и е непосредствено достъпен за усвояване от растенията
  • Nova N-K може да се използва във всички видове почви, растежни среди и производствени системи
  • Този продукт е подходящ за всички култури, но е особено подходящ за чувствителни към сол култури
  • Може да се използва с богати на калций води, без притеснения от валежи
  • Nova N-K има най-висока разтворимост от всички торове на базата на калий
  • В хидропонните системи, азота в нитратна форма не се конкурира с Ca за абсорбция в кореновата зона

Препоръки

Nova N-K се препоръчва за използване във всякакви системи за торене и за всички култури в почвата или хидропониката, покрити площи или на открито.

Nova N-K е идеалният продукт за чувствителни към солта култури, при условия на твърда вода и дори когато водата за напояване съдържа високи нива на калций, без да се притеснявате от утаяването.

Продуктът може да се използва при високи температури, особено при култури, отглеждани на субстрат, в покрити площи, когато използването на торове на амониева основа трябва да бъде сведено до минимум.

В хидропонните системи може да се смесва в един единствен резервоар с торове на основата на калций.

Може да се използва по време на всички етапи на растеж, особено от формиране на плодовете до прибиране на реколтата.

Препоръчително количество на разреждане: 10-15 кг / 100 литра вода

*за по-конкретни препоръки, моля  свържете се с ICL SF или с вашия местен дистрибутор!

Гарантиран анализ

Aзот (N) – 13,5%

Нитратен азот (N-NO3),разтворим във вода – 13,5%

Дифосфорен пентаоксид (Р2O5), разтворим във вода – 0%

Калиев оксид (К2О), разтворим във вода – 46%

Документи

Лист за безопасност