Гранулирани торове

Модерното селско стопанство e все по-динамично и изисква решения, които отговарят на хранителните нужди на културите и щадят околната среда. Сериите гранулирани торове, подбрани от Смарт Агро България, помагат на фермерите да се справят с тези предизвикателства.

Предлагаме ви няколко серии висококачествени гранулирани торове на световнопризнатите производители ICL и Fertiberia. За производството на тези торове са използвани иновативни технологии и уникални суровини, съчетани с множество полски изпитвания, което е довело до утвърждаването им като топ торове от ново поколение.

Polysulphate Premium е нов тор 4-в-1 за подобрен добив от културите. Polysulphate Premium съдържа четири хранителните елемента за растенията: сяра, калий, магнезий и калций. Тор с нисък въглероден отпечатък, помага на земеделците да постигат нисковъглеродни цели. Въпреки че полисулфатътза първи път е открит преди почти 200 години в Европа, едва наскоро са открити големи залежи и сега се добива от Cleveland Potash – на 1200 метра под Северното море на Англия. Сега този тор 4-в-1 ена разположение за земеделците. Polysulphate Premium е висококачествен гранулиран тор с естествен произход, който се смесва лесно и се разпръсква равномерно из полето.

Предимства на продуктите от серията Polysulphat Premium:

 • Еднакви по размер гранули, съдържащи комплекс от хранителни елементи с естествен произход
 • Гладката повърхност предпазва от абразия, влажност или увреждане
 • Правилната сферична форма осигурява еднакво освобождаване на хранителните вещества
 • По време на прилагане гранулите се разпръскват равномерно върху широка площ
 • Смесва се лесно с други продукти за наторяване
 • Атрактивен външен вид при смесване с други гранулирани торове
Формулация

Polysulphate Premium

Произход

ICL SF

N

P2O5

K2O

13,0%

MgO

5,6%

CaO

16,4%

SO3

45,6%

Опаковка

600 кг

PotashpluS е смес от Polysulphate и калиев хлорид в съотношение 50:50. Осигурява с едно единствено приложение жизненоважния за културите калий, комбиниран със сяра, магнезий и калций. PotashpluS предлага идеална комбинация от четири хранителни елемента в един тор.С PotashpluS не е необходимо да избирате между използването на калий в хлоридна или сулфатна форма.

Предимства на PotashpluS:

 • 20% от калия е в сулфатна форма, което намалява 50-те процента хлоридна съставка (в сравнение с KCl).
 • PotashpluS осигурява допълнителен магнезий за висок фотосинтезиращ потенциал, калций за здрави и висококачествени култури и сяра за образуване на протеини и масла.
 • Високото съдържание на сяра в PotashpluS гарантира здравословен растеж на всички култури; особено за култури като рапица, качествена пшеница, бобени култури и тревни площи, които винаги трябва да се торят със сяра.
 • Удълженият модел на разтваряне на Polysulphate намалява риска от загуби на сярата в песъчливи почви и при високо количество на валежите.
 • PotashpluS отговаря на все по-разпространения дефицит на магнезий в почвите, осигурявайки наличен магнезий за поддържане на добива и качеството на културите.
Формулация

PotashpluS

Произход

ICL SF

N

P2O5

K2O

37,0%

MgO

2,8%

CaO

8,0%

SO3

23,0%

Опаковка

600 кг

Серията торове PK PluS предлага балансирани формулации, който комбинират в една и съща гранула фосфор (P) и калий (К) с богата гама от вторични елементи като сяра (S), магнезий (Mg) и калций (Са). Торовете PKpluS се прилагат директно при полски култури, овощни градини или зеленчукови насаждения и осигуряват по- високи добиви, по-добро качество и по-голяма рентабилност. Р и К активират поникването и стимулират развитието на корените. През ранните етапи на развитие растенията почти нямат нужда от N, но имат голяма нужда от Р и К, които стартират първоначалния им растеж и гарантират оптималното им развитие. Вложеният преди засаждането тор ICL PKpluS осигурява балансиран запас от основни хранителни елементи през целия цикъл на растеж на културата.

Предимства на продуктите от серията PK Plus:

 • Гранулирани торове PKpluS Premium с технология Polysuphate.
 • Пет хранителни елемента в едно: фосфор, калий, магнезий, сяра и калций с едно единствено приложение.
 • По-ниско съдържание на хлориди.
 • Значителна част от калия и магнезия е в сулфатна форма (20%), което дава възможност за гъвкава употреба при много култури.
 • Удължено освобождаване на хранителните елементи, намален риск от загуба на сулфати в почвата.
Формулация

PK Plus 20:20

PK Plus 15:30

PK Plus 29:5

PK Plus 12:24

PK Plus 10:30

Произход

ICL SF

ICL SF

ICL SF

ICL SF

ICL SF

N

P2O5

20,0%

15,0%

29,0%

12,0%

10,0%

K2O

20,0%

30,0%

5,0%

24,0%

30,0%

MgO

6,0%

2,0%

2,0%

2,0%

6,0%

CaO

15,0%

11,0%

21,0%

14,0%

10,0%

SO3

15,0%

10,0%

17,5%

17,5%

12,5%

Опаковка

600 кг

600 кг

600 кг

600 кг

600 кг

SulfActive е серия иновативни NPK торове обогатени с полисулфат.

Торовете SulfActivе съдържат силно разтворими калий, калций, магнезий и сяра и гарантират ефективно подхранване дори и на най-взискателните култури.

Благодарение на съдържанието на полисулфат в тях, торовете SulfActive осигуряват едновременно всички необходими хранителни елементи на растението в напълно разтворима форма.

SulfActive е серия от отлично балансирани формулации, които могат да удовлетворят високите изисквания на модерните фермери.

Отличните добиви, които се постигат със SulfActive, затвърждават технологиите, които се използват за производството на тази серия торове, като едни от най-ефективните и иновативни технологии на пазара в момента.

Формулация

7:14:14

12:12:12

8:16:8

8:12:20

6:8:21

Произход

Fertiberia

Fertiberia

Fertiberia

Fertiberia

Fertiberia

N

7,0%

12,0%

8,0%

8,0%

6,0%

P2O5

14,0%

12,0%

16,0%

12,0%

8,0%

K2O

14,0%

12,0%

8,0%

20,0%

21,0%

MgO

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

CaO

6,0%

5,0%

6,0%

4,0%

6,0%

SO3

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

Fe

0,5%

Опаковка

25 / 600 кг

25 / 600 кг

25 / 600 кг

25 / 600 кг

25 / 600 кг

Complex Plus с технология X-Tra Efficiency е серия гранулирани торове от ново поколение.

Complex Plus предлага на земеделските производители високоефективно решение за хранене на растенията, подходящо за всякакви култури.

Complex Plus е серия от комплексни NPK торове, които съдържат разнообразни органични и минерални съединения и гарантират екологично торене.

Complex Plus съдържат специална комбинация от органични биомолекули – технология X-Tra Efficiency, която подобрява достъпността на всички хранителни вещества в тора, насърчава и ускорява тяхното усвояване и по този начин стимулира растежа на растенията.

Формулация

17:8:10

Произход

Fertiberia

N

17,0%

P2O5

8,0%

K2O

10,0%

MgO

SO3

25,0%

B

0,1%

Fe

0,5%

Zn

0,05%

Опаковка

25 / 600 кг

Nergetic DYNAMIC е ексклузивна серия торове произведена с технологиите C-Pro и Zimactiv, които предпазват тора от загуби на хранителни елементи, като допълнително стимулират ензимната активност в почвата.

Технология C-Pro

Технология C-Pro е базирана на действието на биоразградим полимер, който покрива гранулите на тора, предпазвайки храни- телните вещества от измиване и изпарение, като осигурява тяхната наличност за усвояване от растенията. Покритите с регулиращ полимер гранули, лесно абсорбират почвената влага и се превръщат в гел, който обгръща всички хранителни вещества в зоната на разтваряне на гранулата. По този начин полимера регулира постепенното освобождаване на всички хранителни вещества във времето, предпазвайки ги от загуби при излужване и изпарение, когато се появяват условия за това (обилни валежи, прекомерно поливане, леки почви и др.). Паралелно с това, регулиращият полимер позволява максимално усвояване на хранителни вещества от корените на растенията.

Технология Zimactiv

Технологията Zimactiv активира ензимната активност, свързана с усвояването на азот от растенията и индиректно увеличава ензимната активност на почвените фосфати, като по този начин стимулира по-голямото използване на органичен фосфор. По-високата ефективност на азотния метаболизъм в културите насърчава по-добрата и по-бърза минерализация на органичните вещества от стърнищата и растителните остатъци, като активира хранителния цикъл. Технологията Zimactiv повишава устойчивостта при суша и влияе положително на цъфтежа и формирането на плодовете.

Формулация

30 Zimactiv

Dynamics S+

Dynamics M+

P24 Zimactiv

NP40 Zimactiv

Произход

Fertiberia

Fertiberia

Fertiberia

Fertiberia

Fertiberia

N

30,0%

24,0%

24,0%

10,0%

P2O5

24,0%

30,0%

MgO

6,0%

SO3

21,0%

14,0%

19,0%

12,5%

CaO

13,0%

5,0%

20,0%

7,0%

Fe

0,1%

0,1%

B

0,05%

0,05%

0,1%

Mn

0,1%

0,1%

Mo

0,001%

0,001%

Zn

0,1%

0,1%

0,2%

Новата и ексклузивна серия торове Plusmaster е произведена с технологията AntiOX – селективен регулатор на циркулацията на хранителни вещества на ниво ксилема, който увеличава съдържанието на антиоксиданти в растението. Това прави земеделските култури по-ефективни и по-печеливши.

Какво представлява технологията AntiOX?

Технологията AntiOX се базира на активиран комплекс от силициеви минерали, които увеличават съдържанието на антиоксиданти в растенията. Технологията AntiOX помага за преодоляване на оксидативния стрес и засилва метаболизма на растенията, които стават по-устойчиви на абиотичен стрес и повишават своите добиви.

Как работи технологията AntiOX?

Активира радикуларния растеж. Корените повишават способността си да абсорбират водата, хранителните вещества и активирания силиций. Селективно регулира абсорбцията и движението на хранителните вещества. Силицият, натрупан в стените на ксилемата, укрепва съдовата система на растението, позволявайки по-ефективна циркулация на водата и хранителните елементи – особено на азота, фосфора, калия, силиция, калция и бора. Хранителните вещества се усвояват по-добре, тъй като се стимулира функционирането на протонната помпа, като се поддържа вътреклетъчна йонна стабилност.

Увеличава количеството на антиоксидантите и засилва защитата срещу оксидативен стрес. Растението има по-голям капацитет да произвежда ензими и антиоксидантни съединения, които предотвратяват нежелани нарушения в растежа и развитието му и помагат за увеличаване на добивите.

Подобрява фотосинтезния механизъм. Активираният силиций укрепва и защитава фотосинтезния метаболизъм, като засилва производство на хлорофил и други пигменти. Това прави фотосинтезния процес по-ефективен, устойчивостта на абиотичен стрес по-голяма и продуктивността на растенията по-висока.

Формулация

Master Starter

Произход

Fertiberia

N

17,0%

P2O5

25,0%

SO3

10,0%

Zn

0,5%

Опаковка

25 / 600 кг

Amicote Corbigran е коригиращ калциево-магнезиев карбонатен тор, обогатен с азот и произведен с технологията C-VIDA. Използва се за коригиране на киселинността на почвата, поддържане на количеството на калциевите йони, както и за коригиране на недостига на калций и магнезий.

Агрономическите ползи се изразяват в засилване на ензимната активност, разтварянето на органичните хранителни вещества и стимулиране на действието на микробите в почвата. Подпомага разтварянето на минерални фосфор и оказва фитохормонално и биостимулиращо действие върху растенията. Продуктът подпомага устойчивостта на воден стрес. Ускорява нарастването на корените и вегетативно развитие на културите. Спомага за по- ефективно усвояване на хранителните вещества от почвата и от тора.

Предимствата на Cobrigan са доказано по-високата хранителна стойност и фактът, че е обогатен с азот. Предлага се под формата лесни за употреба гранули – разпределят се равномерно дори и с обикновена торачка. Продуктът не се разпрашва и може да се прилага дори във ветровити дни.

Формулация

Corbigran

Произход

Fertiberia

N

4,0%

CaO

36,4%

MgO

6,0%

Опаковка

30 / 600 кг

Agromaster Start Mini е съставен от стандартни мини-гранули, обвити със специално полимерно покритие, което защитава хранителните вещества – азот или азот и фосфор. Така торът осигурява по-дълготрайно и ефективно хранене на растенията.

Agromaster Start Mini подобрява ефективността на усвояване на хранителните вещества като цяло и увеличава наличността на фосфора и усвояването му от младите коренови системи.

Прилагайте Agromaster Start Mini по време на сеитба в браздите, в непосредствена близост до семената. За най-добри резултати използвайте апликатор, предназначен за микрогранулирани торове.

Благодарение на големия брой мини-гранули в тора (650 хиляди/дка), които се внасят на 3-5 см от семената, Agromaster Start Mini е надежден източник на хранителни вещества, който осигурява
отличен начален старт и по-бърз растеж на културите.

Предимства на Agromaster Start Mini:

 1. Контролирано освобождаване на азот и фосфор за дълготрайно подхранване
 2. По-силна и здрава коренова система, която усвоява хранителните вещества по-ефективно
 3. По-бързо покълване на семената и предотвратяване на периода на стрес
 4. Ултра-локализиран източник на хранителни вещества, безопасен за младата коренова система
 5. По-малко хранителни вещества за развитието на плевелите
Формулация

8-32-0 | 1-2M

10-43-0 | 1-2M

12-44-0 | 1-2M

21-21-5 | 2-3M

Произход

ICL SF

ICL SF

ICL SF

ICL SF

N

8,0%

10,0%

12,0%

21,0%

P2O5

32,0%

43,0%

44,0%

21,0%

K2O

5,0%

MgO

5,0%

2,0%

SO3

9,0%

5,0%

15,0%

TE

Cu-0.125%; Fe-2%; Mn-0,75%; Zn-0,75%

Опаковка

25 / 600 кг

25 / 600 кг

25 / 600 кг

25 / 600 кг

Торовете Agromaster са комплексни NP и NPK торове, които работят оптимално през всеки eдин момент от сезона. Agromaster комбинира модерната технология E-Max™ със специално подбрани конвенционални гранули. Тази високоефективна комбинация осигурява контрол на освобождаването на азота и отличен баланс между хранителните елементи в един унифициран продукт.

Формулация

12-5-20 | 1-2M

19-5-20 | 2-3M

11-8-27 | 1-2M

16-10-16 | 2-3M

Произход

ICL SF

ICL SF

ICL SF

ICL SF

N

12,0%

19,0%

11,0%

16,0%

P2O5

5,0%

5,0%

8,0%

10,0%

K2O

20,0%

20,0%

27,0%

16,0%

MgO

4,0%

4,0%

2,0%

CaO

2,0%

2,0%

SO3

35,0%

19,5%

13,0%

27,0%

Опаковка

25 / 600 кг

25 / 600 кг

25 / 600 кг

25 / 600 кг