Инхибитори

Торове за предвидим дефицит на елементи, възникнал при определени обстоятелства или на определен етап от растежа.

Продукт

NB 7-17

NB 7-17+0,7Mo

Mo 300

Произход

Ikar

Ikar

Ikar

N

5,0%

5,0%

B

12,0%

12,0%

Mo

0,5%

18,8%

Опаковка

1  – 5 – 1000 л

1  – 5 – 1000 л

1  – 5 – 1000 л

Торове, съдържащи елементи с висока добавена стойност – вещества с висока биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

Продукт

Fosto

Kalisto

Kalisi

Enzo

Zinto

Elais

Bora

Mendelenium

Koral

Произход

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Спецификация

N – 6,5%; P2O5 – 25,5%; Mg – 1,35%; Mn – 0,9%; Zn – 0,5%; B – 0,2%; Ikar Formula Power* – 6,3%

K2O – 34,0%; Ikar Formula Power* – 0,1%

P2O5 – 9,0%; K2O – 20,0%; Si – 4,0%; Ikar Formula Power* – 0,3%; Ikar Formula Power** – 0,1%

N-NO3 – 7,4%; Mn – 13,0%; Zn – 0,8%; Ikar Formula Power* – 0,33%

N-NO3 – 6,6%; Mn – 1,35%; Zn – 13,0%; Cu – 0,13%; Ikar Formula Power**** – 0,13%

N-NH4 – 10,0%; S – 24,0%; SO3 – 60,0%; Mo – 0,4%

N – 4,0%; B – 12,0%; Mo – 0,5%; Co – 0,0002%; Ikar Formula Power**** – 2,0%

N – 5,0%; SO3 – 10,0%; Fe – 4%; Mn – 2%; Zn – 0,7%; B – 0,7%; Mo – 0,35%; Ikar Formula Power* – 0,5%

N-NO3 – 9,0%; K2O – 5,0%; B – 0,2%; Ca – 14,0%; Полизахариди – 4,5%;
Аминокиселини: L-Alanine – 0,05%; L-Methionine – 0,05%; L-Valine – 0,05%

Опаковка

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000л

Течни торове за интензивен растеж на растенията. Съдържат макроелементи и са обогатени с хранителни микроелементи. Съставът зависи от наторяваната култура или стадия на растеж.

Продукт

IntenseGrain

IntenseOil

IntenseFruit

IntenseVeggies

Произход

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Спецификация

P2O5 – 15,0%; K2O – 20,0%; Fe – 0,05%; Mn – 0,5%; Zn – 0,5%; Cu – 0,5%; B – 0,2%;
Mo – 0,2%; Ikar Formula Power* – 0,7%

N – 3,0%; P2O5 – 14,0%; K2O – 18,0%; S – 7,0%; SO3 – 17,5%; B – 0,7%;
Mo – 0,35%; Ikar Formula Power* – 0,7%

P2O5 – 30,0%; K2O – 15,0%; Mg – 2,0%; B – 0,2%

P2O5 – 29,0%; K2O – 6,5%; Fe – 0,3%, Mn – 1,5%; Zn – 1,0%; Cu – 1,2%

Опаковка

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

Продукт

BIGO Roots

 

BIGO Leaves S

 

BIGO Leaves W

 

Revolt

 

HiGo Infra

 

HiGo Heat

 

HiGo Cold

Произход

Ikar

 

Ikar

 

Ikar

 

Ikar

 

Ikar

 

Ikar

 

Ikar

Спецификация

N – 5,0%; P2O5 – 7,0%; K2O – 3,0%; Fe – 0,065%; Mn – 0,05%; Zn – 0,1%; B – 0,1%; Mo – 0,05%;

Ikar Formula Power* – 5,0%; Ikar Formula Power*** – 0,015%; Ikar Formula Power**** – 9,0%

N – 2%; P2O5 – 2,0%; K2O – 4%; Fe – 0,3%; Mn – 0,05%; Zn – 0,5%; Cu – 0,015%; B – 0,5%; Mo – 0,01%;

Ikar Formula Power** – 7,0%; Ikar Formula Power*** – 0,01%; Ikar Formula Power**** – 10,0%

N – 5,0%; P2O5 – 5,0%; K2O – 3,0%; Fe – 0,2%; Mn – 0,1%; Zn – 0,1%; Cu – 0,08%; B – 0,1%; Mo – 0,01%;

Ikar Formula Power* – 5%; Formula Power** – 2%; Formula Power*** – 0,45%; Formula Power**** – 5%

N – 1,0%; P2O5 – 9,0%; K2O – 10,0%; B – 0,4%; Mo – 0,2%; Ikar Formula Power* – 4,0%;

Ikar Formula Power*** – 0,7%; Ikar Formula Power**** – 4,0%

N – 5,0%; P2O5 – 4,0%; K2O – 2,0%; Аминокиселини – 26,0%; Свободни аминокиселини – 21,0%

 

Аминокиселини – 28,0%; Свободни аминокиселини – 24,0%; Глицин бетаин – 5 ppm

 

Аминокиселина L-пролин – 0,3%; Екстракт от водорасли – 25,0%; Салицилова киселина – 0,005%

Опаковка

1 – 5 – 1000 л

 

1 – 5 – 1000 л

 

1 – 5 – 1000 л

 

1 – 5 – 1000 л

 

1 – 5 – 1000 л

 

1 – 5 – 1000 л

 

1 – 5 – 1000 л