Органични торове

През последните години хората стават все по-взискателни към качеството и чистотата на консумираните от тях плодове и зеленчуци. Макар да се подчинява на стриктни законови регламенти, конвенционалното земеделие не винаги успява да отговори на завишените очаквания по отношение на вкуса и чистотата на крайната продукция.

Това е основната причина биологичното земеделие да става все по-популярно – въпреки по-високата цена на биопроизводството, се наблюдава трайна тенденция към увеличаване на консумацията на продукти с изцяло биологичен произход, без остатъчни пестициди и химикали.

Най-общо казано, биологичното земеделие е модерно земеделие, което изключва употребата на синтетични торове и пестициди. Основната цел на биологичното земеделие е постигането на баланс между производителност, вкус и качество, като едновременно с това се съхранява почвеното плодородие и околната среда.

Тъй като ние твърдо вярваме в устойчивото и щадящо земеделие, сме подбрали са вас пълна гама от първокачествени продукти за биоземеделие. Тя включва както почвени и листни торове, така и по-специализираните биоактиватори, индуктори на резистентност и почвени подобрители.

Продукт

Petro 330 ST Bio

Произход

Agriges

N

3,0%

P2O5

6,0%

K2O

CaO

8,0%

SO3

6,0%

MgO

С

19,0%

Орг.мат

38,0%

Опаковка

25 / 600 кг

Продукт

Flow Shade

I’m Calcio

 Kelafer LQ Fe DTPA 6

Произход

Agriges

Agriges

Agriges

Спецификация

CaO – 32,0%;

CaO – 31,0%; B – 0,2%; Zn – 2,0%

Fe водоразтворим – 6,0%; Fe DTPA-хелат – 6,0%

Опаковка

1  – 5 – 10 л

1  – 5 – 10 л

1  – 5 – 10 л

TDS

Свали

Свали

Свали

Продукт

Lieta-Veg

Biomyn Km

Maral S LQ

Maral Zn/Mn

Post-R

Scatto

Syfast G 15

Syfast Idro 200

Lyon 56 WG

Произход

Agriges

Agriges

Agriges

Agriges

Agriges

Agriges

Agriges

Agriges

Agriges

Спецификация

Органичен N – 2,5%; Органичен C – 18,0%; Органична материя – 30,0%

Органичен N – 5,0%; Органичен C – 17,0%; Mo – 1,0%

Органичен N – 1,0%; Органичен C – 10,0%; Орг.материя – 30,0%, Водорасли и др.

Zn – 5,0%; Mn – 5,0%

Общ азот – 19,0%; Органичен C – 3,0%; В – 0,5%; Mn- 0,25%; Zn – 0,5%

Органичен N – 8,4%; Органичен C – 25,0%;

B – 5,0%; Mo – 2,0%; Zn водоразтворим – 0,5%; Zn EDTA – 0,5%

B – 2,0%; Mo – 2,0%; Zn – 0,5%

P2O5 – 6,0%; K2O – 56,0%

Опаковка

5 – 10 – 25 л

1 – 5 – 10 л

1 – 5 – 10 л

1 – 5 – 10 л

5 – 20 л

1 – 5 – 10 л

1 – 5 – 10 л

20 л

1 – 5 – 10 л

TDS

Свали

Свали

Свали

Свали

Свали

Свали

Свали

Свали

Свали

Продукт

Akar Plus MZ

Cynoyl Z Special

Gabriel BZ

Nema 300 WW

Tantra MZ

Произход

Agriges

Agriges

Agriges

Agriges

Agriges

Спецификация

Mn – 0,5%; Zn – 1,5%

Органичен N – 1,5%; Органичен С – 10,0%; Органична материя – 35,0%; S – 31,0%

B – 0,2%; Zn – 1,8%

Ядливи растителни масла (третирани в алкален разтвор)

K2O – 39,0%; Mn – 0,5%; Zn – 0,5%; SiO2 – 0,1%

Опаковка

0,5 – 1 – 5 л

1 – 5 – 10 л

1 – 5 – 10 л

1 – 5 – 10 л

1 – 2,5 – 5 кг

TDS

Свали

Свали

Свали

Свали

Свали