Течни торове

Течните торовете на ИКАР са уникални, тъй като при разработването на техните формули и състав са отчетени особеностите на климата, почвата и културите в териториите, където те се използват.

Собственият център за научна и развойна дейност, лабораторията в завода и постоянните комуникации с дистрибуторите и фермерите дават възможност за незабавна реакция на промените на пазара и възникналите нужди.

В производството се използват само материали с премиум качество, което гарантира концентрацията на торовете. Благодарение на използването само на висококачествени суровини се гарантира липсата на фитотоксичност за растенията.

Стриктният качествен контрол и модерните производствени линии гарантират качеството на произведените продукти.

ИКАР прилага уникална и ясна класификация на продуктовите линии, което осигурява възможност за избор на ефективни продукти от следните класове продукти на ИКАР с много голяма точност.

Торове за предвидим дефицит на елементи, възникнал при определени обстоятелства или на определен етап от растежа.

Продукт

NB 7-17

NB 7-17+0,7Mo

Mo 300

Ca 235

Zn 165 + Mn

Mg 100 Pro

Fe 75 DTPA

Cu 200

Произход

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

N

5,0%

5,0%

5,5%

5,0%

5,0%

6,0%

B

12,0%

12,0%

Mo

0,5%

18,8%

Ca

12,8%

Zn

12,0%

Mn

0,5%

Mg

4,5%

Fe

6,0%

Cu

14,0%

Опаковка

1  – 5 – 1000 л

1  – 5 – 1000 л

1  – 5 – 1000 л

1  – 5 – 1000 л

1  – 5 – 1000 л

1  – 5 – 1000 л

1  – 5 – 1000 л

1  – 5 – 1000 л

Торове, съдържащи елементи с висока добавена стойност – вещества с висока биоактивност, които стимулират интензивния растеж при неблагоприятни условия, ускорявайки процесите на регенерация след стрес.

Продукт

Fosto

Kalisto

Kalisi

Enzo

Zinto

Elais

Bora

Mendelenium

Koral

Произход

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Спецификация

N – 6,5%; P2O5 – 25,5%; Mg – 1,35%; Mn – 0,9%; Zn – 0,5%; B – 0,2%; Ikar Formula Power* – 6,3%

K2O – 34,0%; Ikar Formula Power* – 0,1%

P2O5 – 9,0%; K2O – 20,0%; Si – 4,0%; Ikar Formula Power* – 0,3%; Ikar Formula Power** – 0,1%

N-NO3 – 7,4%; Mn – 13,0%; Zn – 0,8%; Ikar Formula Power* – 0,33%

N-NO3 – 6,6%; Mn – 1,35%; Zn – 13,0%; Cu – 0,13%; Ikar Formula Power**** – 0,13%

N-NH4 – 10,0%; S – 24,0%; SO3 – 60,0%; Mo – 0,4%

N – 4,0%; B – 12,0%; Mo – 0,5%; Co – 0,0002%; Ikar Formula Power**** – 2,0%

N – 5,0%; SO3 – 10,0%; Fe – 4%; Mn – 2%; Zn – 0,7%; B – 0,7%; Mo – 0,35%; Ikar Formula Power* – 0,5%

N-NO3 – 9,0%; K2O – 5,0%; B – 0,2%; Ca – 14,0%; Полизахариди – 4,5%;
Аминокиселини: L-Alanine – 0,05%; L-Methionine – 0,05%; L-Valine – 0,05%

Опаковка

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000л

Течни торове за интензивен растеж на растенията. Съдържат макроелементи и са обогатени с хранителни микроелементи. Съставът зависи от наторяваната култура или стадия на растеж.

Продукт

IntenseGrain

IntenseOil

IntenseFruit

IntenseVeggies

Intense N39

Произход

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Ikar

Спецификация

P2O5 – 15,0%; K2O – 20,0%; Fe – 0,05%; Mn – 0,5%; Zn – 0,5%; Cu – 0,5%; B – 0,2%;
Mo – 0,2%; Ikar Formula Power* – 0,7%

N – 3,0%; P2O5 – 14,0%; K2O – 18,0%; S – 7,0%; SO3 – 17,5%; B – 0,7%;
Mo – 0,35%; Ikar Formula Power* – 0,7%

P2O5 – 30,0%; K2O – 15,0%; Mg – 2,0%; B – 0,2%

P2O5 – 29,0%; K2O – 6,5%; Fe – 0,3%, Mn – 1,5%; Zn – 1,0%; Cu – 1,2%

N – 30,0%; N-NO3 – 7,5%; N-NH4 – 7,5%; N-NH2 – 15,0%; MgO – 0,4%; S – 7,0%; Fe- 0,02%; Mo – 0,01%;

Опаковка

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

1 – 5 – 1000 л

Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

Продукт

BIGO Roots

 

BIGO Leaves S

 

BIGO Leaves W

 

Revolt

 

HiGo Infra

 

HiGo Heat

 

HiGo Cold

Произход

Ikar

 

Ikar

 

Ikar

 

Ikar

 

Ikar

 

Ikar

 

Ikar

Спецификация

N – 5,0%; P2O5 – 7,0%; K2O – 3,0%; Fe – 0,065%; Mn – 0,05%; Zn – 0,1%; B – 0,1%; Mo – 0,05%;

Ikar Formula Power* – 5,0%; Ikar Formula Power*** – 0,015%; Ikar Formula Power**** – 9,0%

N – 2%; P2O5 – 2,0%; K2O – 4%; Fe – 0,3%; Mn – 0,05%; Zn – 0,5%; Cu – 0,015%; B – 0,5%; Mo – 0,01%;

Ikar Formula Power** – 7,0%; Ikar Formula Power*** – 0,01%; Ikar Formula Power**** – 10,0%

N – 5,0%; P2O5 – 5,0%; K2O – 3,0%; Fe – 0,2%; Mn – 0,1%; Zn – 0,1%; Cu – 0,08%; B – 0,1%; Mo – 0,01%;

Ikar Formula Power* – 5%; Formula Power** – 2%; Formula Power*** – 0,45%; Formula Power**** – 5%

N – 1,0%; P2O5 – 9,0%; K2O – 10,0%; B – 0,4%; Mo – 0,2%; Ikar Formula Power* – 4,0%;

Ikar Formula Power*** – 0,7%; Ikar Formula Power**** – 4,0%

N – 5,0%; P2O5 – 4,0%; K2O – 2,0%; Аминокиселини – 26,0%; Свободни аминокиселини – 21,0%

 

Аминокиселини – 28,0%; Свободни аминокиселини – 24,0%; Глицин бетаин – 5 ppm

 

Аминокиселина L-пролин – 0,3%; Екстракт от водорасли – 25,0%; Салицилова киселина – 0,005%

Опаковка

1 – 5 – 1000 л

 

1 – 5 – 1000 л

 

1 – 5 – 1000 л

 

1 – 5 – 1000 л

 

1 – 5 – 1000 л

 

1 – 5 – 1000 л

 

1 – 5 – 1000 л