Водоразтворими торове

Водоразтворимите торове  са насипни фини кристални прахове, които се разтварят бързо във вода без остатък.

Продуктовата листа на Смарт Агро България съдържа пълна гама  от водоразтворими хранителни формулации – директни торове, NPK торове и хелатирани микроелементи, които предлагат ефективни решения във фертигацията. Всички продукти могат да бъдат прилагани чрез  разнообразни  методи  на  торене:  чрез  капковото  напояване,  подаване  чрез разпръскване или листно приложение.

Комбинираните NPK торове са обогатени допълнително с шест микроелемента, от които желязото, цинкът, медта и манганът са в хелатна форма.

Серията микроелементи са висококачествени хелати, идеални за листно приложение, третиране на семена, фертигация и хидропоника. Хелатираните микроелементи  се доставят на растенията за предотвратяване или лечение на симптомите на недостиг.

Торовете, предлагани от Смарт Агро България, не съдържат хлориди, натрий и тежки метали. Всички  торове са разработени  със  специални  грижи  и внимание за постигане на добро качество. Всяка торба съдържа най-добрите налични суровини на европейския пазар. Като чистота, приложимост и ефективност  се откроява значително от другите налични водоразтворими торове на пазара.

Solar е серия водоразтворими торове, специално предназначени за отглеждане чрез хидропоника, капково напояване и листно приложение.

Предимства на продуктите от серията Solar :

 • Разнообразни възможности за приложение – чрез системи за капково напояване в оранжерии, чрез системи за хидропоника или листно приложение
 • Различните SOLAR продукти могат да се смесват и така да се приготвят хранителни разтвори с точни предварително определени съотношения между хранителните елементи
 • Не образуват утайки в напоителните системи и така удължават техния период на експлоатация
 • Не засоляват почвата
Продукт

Калиев нитрат

Калциев нитрат

Моноамониев фосфат

NPK 13-40-13+TE∗

NPK 20-20-20+TE∗

NPK 15-7-30+3MgO+TE∗

NPK 12-6-36+2,5MgO+TE∗

Произход

Uralchem

Uralchem

Uralchem

Uralchem

Uralchem

Uralchem

Uralchem

N

13,7%

17,0%

12,0%

13,0%

20,0%

15,0%

12,0%

P2O5

61,0%

40,0%

20,0%

7,0%

6,0%

K2O

46,2%

13,0%

20,0%

30,0%

36,0%

MgO

3,0%

2,5%

Опаковка

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

TE

B

0,02%

Cu

0,01%

Fe

0,10%

Mn

0,05%

Mo

0,01%

Zn

0,01%

Специалните торове от серията Nova са с ненадминато качество и висока разтворимост. Те са подбрани и произведени за професионална употреба чрез фертигация и листно приложение. Торовете Nova могат да се смесват с други директни или комплексни водоразтворими торове като Agrolution pHLow, Agrolution Special, Solinure GT, Solinure FX. За безопасното отглеждане на зеленчуци и други земеделски култури са необходими чисти торове без вредни примеси. Някои специфични условия на отглеждане изискват специфични пре- поръки за хранене, които могат лесно да бъдат изпълнени с помощта на директните торове от серията Nova.

Предимства на продуктите от серията Nova ICL:

 • Богато портфолио от допълващи се прави торове.
 • Силно концентрирани разтворими торове.
 • Висока чистота
 • Нисък солеви индекс
 • Постоянно качество
Продукт

Nova PeaK – Монокалиев фосфат

Nova MAP – Моноамониев фосфат

Nova PeKacid – PK-тор с фосфорна кисeлина

Nova N-K – Калиев нитрат

Nova Calcium – Калциев нитрат

Nova SOP – Калиев сулфат (SOP)

Nova Mag-S – Магнезиев сулфат

Nova Mag-N – Магнезиев нитрат

Nova Ferti-K – Калиев хлорид (MOP)

Nova Quick-Mg – Калий и магнезий

Произход

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

N

12,0%

13,5%

15,5%

11,0%

P2O5

52,0%

61,0%

60,0%

K2O

34,0%

20,0%

46,0%

50,0%

61,0%

15,0%

SO3

46,0%

32,0%

MgO

16,0%

15,4%

13,0%

CaO

26,5%

Опаковка

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

Solinure FX е иновативна серия торове, направена специално за торене на открити полета. Този продукт съдържа хлориди и урея. Solinure FX няма микроелементи в състава си, което дава възможност на земеделските производители да го адаптират лесно към своите програми за хранене, като добавят необходимото количество чисти микроелементи. Solinure FX допринася за намаляване на pH на разтвора поради подкисляващия си ефект. Solinure FX съдържа уникалната технология PeKacid във формулациите си.

Предимства на продуктите от серията Solinure FX:

 • Цялостно портфолио за фертигация на полски култури.
 • Solinure FX намалява бикарбонатите и има подкисляващ ефект. Наличието на хранителни вещества, които могат да бъдат усвоени от растението, се подобрява поради оптималното ниво на pH.
 • Висока чистота – без примеси
Продукт

Solinure FX

Solinure FX 10

Solinure FX 11

Solinure FX 12

Solinure FX 13

Solinure FX 14

Solinure FX 15

Solinure FX 16

Solinure FX 17

Solinure FX 18

Произход

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

N

10,0%

20,0%

18,0%

13,0%

16,0%

24,0%

17,0%

16,0%

15,0%

18,0%

N-NO3

1,6%

N-NH4

1,3%

2,1%

0,7%

6,9%

4,3%

5,4%

4,9%

8,5%

Urea-N

8,7%

17,9%

17,3%

6,1%

11,7%

18,6%

15,3%

16,0%

10,1%

9,5%

P2O5

10,0%

20,0%

8,0%

40,0%

32,0%

13,0%

8,0%

8,0%

5,0%

9,0%

K2O

40,0%

20,0%

29,0%

13,0%

16,0%

13,0%

27,0%

25,0%

30,0%

18,0%

SO3

4,6%

9,7%

8,5%

19,2%

21,5%

MgO

4,0%

CaO

3,0%

Опаковка

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

Продуктите от серията Solinure GT се предлагат в различни формулации и са идеални за приложение при оранжерийно или тунелно отглеждане на култури.Те са направени от чисти суровини, които предоставят цялостно подхранване на растението. Формулациите Solinure GT са с ниско съдържание на урея и покриват основните нужди на растението от магнезий. Всички формулации съдържат микроелементи, които са 100% хелатирани, за да се гарантира ефективното им усвояване от растението, дори при неблагоприятни почвени условия. Продуктите Solinure GT не съдържат хлориди.

Предимства на продуктите от серията Solinure GT:

 • Пълна гама от формулации, съобразени с нуждите на конкретни култури.
 • Специфични формулации за отглеждане през зимата, когато е студено и тъмно.
 • Чисти суровини: много ниски нива на примеси и съставки.
 • Не съдържа хлориди
 • Оптимална комбинация от микроелементи, които да отговарят на изискванията на растението.
Продукт

Solinure GT 1*

Solinure GT 2*

Solinure GT 3*

Solinure GT 4*

Solinure GT 5*

Solinure GT 6*

Solinure GT 7*

Solinure GT 8*

Solinure GT 9*

N

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

N

10,0%

7,0%

12,0%

14,0%

20,0%

15,0%

18,0%

23,0%

11,0%

N-NO3

9,0%

7,0%

8,1%

6,1%

5,9%

3,4%

3,3%

1,0%

2,1%

N-NH4

1,0%

2,1%

7,9%

3,8%

11,6%

11,3%

1,2%

8,9%

Urea-N

1,8%

10,3%

3,4%

20,8%

P2O5

5,0%

19,0%

5,0%

6,0%

20,0%

15,0%

11,0%

10,0%

35,0%

K2O

39,0%

38,0%

35,0%

23,0%

20,0%

15,0%

11,0%

10,0%

11,0%

SO3

11,2%

4,1%

14,4%

25,0%

28,1%

30,2%

16,7%

14,5%

MgO

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

5,6%

2,0%

CaO

Опаковка

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

TE

B

0,01%

Cu

0,002%

Fe

0,04%

Mn

0,01%

Mo

0,002%

Zn

0,002%

Agrolution pHLow е идеален за производители, които трябва да се справят с високото рН (висока алкалност) на тяхната вода за напояване или почва. Киселинният характер на Agrolution pHLow означава, че всички хранителни елементи се разтварят по-ефективно, дори и в твърда вода. Състои се от чисти компоненти и всички микроелементи в торовете са хелатирани. Предпазва капковите линии от отлагане на котлен камък. Agrolution pHLow е безопасен метод в сравнение с използането на течни минерални киселини.

Предимства на продуктите от серията Agrolution pHLow:

 • Agrolution pHLow намалява бикарбонатите и има киселинен ефект.
 • Поддържа капковите системи чисти.
 • Лесен за употреба NPK тор, обогатен с микроелементи.
 • Чисти съставки.
 • Разтваря се напълно.
Продукт

pHLow 10-10-40+TE

pHLow 10-50-10+TE

pHLow 15-13-25+TЕ

pHLow 15-30-15+TЕ

pHLow 22-10-7+2MgO+TE

pHLow 20-20-20+TE

Произход

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

ICL

N

10,0%

10,0%

15,0%

15,0%

22,0%

20,0%

N-NO3

10,0%

7,4%

6,0%

8,4%

4,9%

N-NH4

4,7%

2,4%

5,7%

10,0%

1,8%

Urea-N

5,3%

5,2%

3,3%

3,6%

13,3%

P2O5

10,0%

50,0%

13,0%

30,0%

10,0%

20,0%

K2O

40,0%

10,0%

25,0%

15,0%

7,0%

20,0%

SO3

1,8%

7,8%

6,1%

14,6%

MgO

2,0%

[/vc_row_inner]
TE

B

0,01%

Cu

0,01%

Fe

0,16%

Mn

0,06%

Mo

0,006%

Zn

0,01%

Agrolution Special подобрява наличието на хранителни вещества чрез своите формулации, които предотвратяват недостига на магнезий и калций. Торовете от серията Agrolution Special са изработени от чисти съставки и съдържащите се в тях микроелементи са в хелатна форма. Agrolution Special предотвратява образуването на отлагания и блокажи във вашата система за напояване, благодарение на високата си чистота и разтворимост.

Предимства на продуктите от серията Agrolution Special:

 • Agrolution Special е идеален за справяне с недостиг на хранителни вещества.
 • Осигурява всички необходими хранителни вещества.
 • Лесен за употреба NPK тор, обогатен с микроелементи.
 • Чисти съставки.
 • Разтваря се напълно.
Продукт

Special 13-5-28+2CaO+2,5MgO+TE

Special 14-7-14+14CaO+TE

Special 14-8-22+5CaO+2MgO+TE

Special 23-10-23+TE

Special 7-14-35+3,5MgO+TE

Special 12-6-29+7CaO+TE

N

13,0%

14,0%

14,0%

23,0%

7,0%

12,0%

N-NO3

11,0%

11,6%

10,6%

5,2%

5,9%

12,0%

N-NH4

0,6%

0,2%

Urea-N

2,0%

2,2%

3,2%

17,8%

1,1%

P2O5

5,0%

7,0%

8,0%

10,0%

14,0%

6,0%

K2O

28,0%

14,0%

22,0%

23,0%

35,0%

29,0%

SO3

14,0%

MgO

2,5%

2,0%

3,5%

CaO

2,0%

14,0%

5,0%

7,0%

TE

B

0,01%

Cu

0,01%

Fe

0,16%

Mn

0,06%

Mo

0,006%

Zn

0,01%

Agroleaf Power дава отлични резултати в критични етапи от вегетацията.

Agroleaf Power е продукт с изключителна чистота (без съдържание на хлориди) и високо съдържание на хранителни елементи. Ексклузивната технология M-77 и иновативния комплекс DPI гарантират отлично усвояване и по-продължителна наличност на микроелементи. Продуктовата гама Agroleaf Power предоставя всички макро- и микроелементи, от които растенията се нуждаят и така успява да предложи подходящо решение за всяка нужда. Agroleaf Power може да се прилага във всеки етап на растежа, за да коригира дефицитите и дисбаланса на хранителните вещества. Благодарение на своята чистота и високото качество на суровините, продуктите Agroleaf Power се разтварят бързо и напълно, което прави приложението им изключилтено лесно.

Предимства на продуктите от серията Agroleaf Power

 1. Листното подхранване с Agroleaf Power позволява бързо усвояване на хранителните вещества
 2. Много бърз резултат – отлично решение за спешно коригиране на проблеми
 3. Технологиите M-77 и DPI подобряват фотосинтезата
 4. Висококонцентриран листен тор – по-малко количество влаган продукт
 5. Ускорено абсорбиране и отлично усвояване на хранителните вещества, благодарение на технологята M-77
Продукти

20-20-20

31-11-11+TE

12-52-5+TE

15-10-31+TE

11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE

10-5-10+16MgO+32SO3+TE

N

20,0%

31,0%

12,0%

15,0%

11,0%

10,0%

N-NO3

4,3%

1,0%

9,0%

11,0%

2,0%

N-NH4

2,2%

8,7%

1,7%

Urea-N

13,5%

30,0%

3,3%

4,3%

8,0%

P2O5

20,0%

11,0%

52,0%

10,0%

5,0%

5,0%

K2O

20,0%

11,0%

5,0%

31,0%

19,0%

10,0%

SO3

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

32,0%

MgO

2,5%

16,0%

CaO

9,0%

Опаковка

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

25 кг

Висококачествени хелати, идеални за листно приложение, третиране на семена, фертигация и хидропоника.

Елемент

Fe EDDHA 6%

Fe EDTA 13%

Mn EDTA 13%

Zn EDTA 15%

Cu EDTA 15%

Произход

SmartAgro

SmartAgro

SmartAgro

SmartAgro

SmartAgro

Fe

6,0%

13,0%

Mn

13,0%

Zn

15,0%

Cu

15,0%

Опаковка

1 кг

1 кг

1 кг

1 кг

1 кг