ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Agromaster Start Mini 

21-21-5+2MgO+15SO3

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Agromaster Start Mini е съставен от стандартни мини-гранули, обвити със специално полимерно покритие, което защитава хранителните вещества – азот или азот и фосфор. Така торът осигурява по-дълготрайно и ефективно хранене на растенията.

Agromaster Start Mini подобрява ефективността на усвояване на хранителните вещества като цяло и увеличава наличността на фосфора и усвояването му от младите коренови системи. Прилагайте Agromaster Start Mini по време на сеитба в браздите, в непосредствена близост до семената.

Благодарение на големия брой мини-гранули в тора (650 хиляди/дка), които се внасят на 3-5 см от семената, Agromaster Start Mini е надежден източник на хранителни вещества, който осигурява отличен начален старт и по-бърз растеж на културите.

  • Контролирано освобождаване на азот и фосфор за дълготрайно подхранване
  • По-силна и здрава коренова система, която усвоява хранителните вещества по-ефективно
  • По-бързо покълване на семената и предотвратяване на периода на стрес
  • Ултра-локализиран източник на хранителни вещества, безопасен за младата коренова система
  • По-малко хранителни вещества за развитието на плевелите

Прилагайте Agromaster Start Mini по време на сеитба в браздите, в непосредствена близост до семената. За най-добри резултати използвайте апликатор, предназначен за микрогранулирани торове.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

21,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

21,0%

Дикалиев оксид (К2O)

5,0%

Магнезиев оксид (MgO)

Серен триоксид (SO3)

2,0%

15,0%