ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

Complex+ NPK (Mg-S)

14•10•16 (2-24)

 

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Формулацията Complex+ 14-10-16 (2-24) с технология X-Tra Efficiency е нова на пазара. Благодарение на огромната си гъвкавост и ефективност предлага на селскостопанските производители рентабилно решение за хранене, подходящо за множество култури.

Complex+ 14-10-16 (2-24) е комплексен NPK тор, съдържащ органични съединения и минерали, които гарантират оптимално торене, което щади околната среда. Многобройните изследвания показват, че технологията X-Tra Efficiency позволява ускоряване на минерализацията и подобрява достъпността на всички хранителни елементи от тора. Това повишава тяхното усвояване и стимулира растежа на културите.

Ефектът на подобреното усвояване се дължи както на органичния произход на технологията X-Tra Efficiency, така и на съдържащите се в нея специални биомолекули, които „защитават“ хранителните вещества.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

14,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

10,0%

Дикалиев оксид (К2O)

Магнезиев оксид (MgO)

16,0%

2,0%

Серен триоксид (SO3)

24,0%