ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Complex+ NP(S)

16:24+16SO3

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

NP(S) 16:24 (16) е добре балансирана NP-формулация, обогатена със сяра и цинк. Торът съдържа азот в две форми – нитратен, който се усвоява бързо от растенията, и амониев – за по-продължително подхранване. Сярата допълва формулацията, за да гарантира по-доброто усвояване на азота и на микроелементите. Цинкът подпомага развитието на кореновата система.

NP 16:24 се прилага предсеитбено или присеитбено, за да подсигури на земеделските култури необходимите хранителни елементи за стартиране на тяхното развитие.

Препоръчително е торът да се внесе чрез инкорпориране, така че бързо да достигне до корените на растенията. Това намалява загубите на азот вследствие на изпарение и улеснява усвояването на фосфора и цинка, които са ключово важни за формирането и развитието на кореновата система.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

15 – 25 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

20 – 30 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

16,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

24,0%

Серен триоксид (SO3)

16,0%

Цинк (Zn)

0,2%