ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

Complex+ NPK(S)

12•12•17 (21)

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

NPK (S) 12-12-17 (21) е универсален комплексен тор, който е подходящ за всякакви култури. Отлично балансираната формулация, в комбинация с високата разтворимост на елементите в тора, задоволяват перфектно нуждите на растенията, осигурявайки им балансирано хранене.

Когато се използва за предсеитбено торене, торът гарантира успешно вкореняване и устойчив растеж на растението. Когато се използва за допълнително подхранване, торът стимулира цъфтежа, увеличава плододаването и подобрява качествените характеристики на културите. Изключително подходящ за основно торене при всички култури във всякакви типове почви.

Сярата в тора повишава неговата ефективност, тъй като тя участва във формирането на аминокиселини, витамини и протеини, регулира усвояването на азота и мобилизира фосфора и калия, както и микроелементите в почвата. 

Препоръчително е торът да се внесе чрез инкорпориране, така че бързо да достигне до корените на растенията. Това улеснява усвояването на фосфора и калия, които са слабо подвижни елементи.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Зеленчуци

Картофи

Лозя

20 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 40 кг/дка

20 – 25 кг/дка

50 – 60 кг/дка

60 – 90 кг/дка

30 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

12,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

12,0%

Дикалиев оксид (K2O)

17,0%

Серен триоксид (SO3)

21,0%