ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Complex+ NPK(Mg-S)

14:10:16+2MgO+24SO3

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Комплексният тор 14-10-16 със сяра и магнезий е универсална формулация, подходяща за всички видове култури и типове почви и покриваща нуждите на растенията в различните фази на тяхното развитие.

Сярата и магнезият в тора са ключови елементи, които повишават ефективността му в сравнение с други подобни формулации. Магнезият е от съществено значение за фотосинтезата. Той е особено необходим на растенията, които се отглеждат на по-песъчливи и варовити почви. Магнезият подобрява качеството на крайната продукция и повишава съдържанието на протеини. Сярата участва във формирането на аминокиселини, витамини и протеини. Тя регулира усвояването на азота и мобилизира фосфора и калия, както и микроелементите в почвата.

Препоръчително е торът да се внесе чрез инкорпориране, така че бързо да достигне до корените на растенията. Това улеснява усвояването на фосфора и калия, които са слабо подвижни елементи.

Зърнено-житни култури

Маслодайни култури

Картофи

Зеленчукови култури

Лозя

Овощни култури

20 – 40 кг/дка

20 – 40 кг/дка

80 – 120 кг/дка

50 – 100 кг/дка

20 – 50 кг/дка

20 – 50 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

14,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

10,0%

Дикалиев оксид (K2O)

16,0%

Магнезий (Mg)

2,0%

Серен триоксид (SO3)

24,0%