ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Complex+ NPK(S)

15•15•15 (12)

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

NPK 15-15-15 със съдържание на сяра е отлично балансирана формулация, която предлага равни количества азот, фосфор и калий. Този универсален тор е един от най-често използваните торове по време на сеитба, тъй като той покрива хранителните нужди на културите веднага след сеитбата.

Препоръчително е торът да се внесе чрез инкорпориране, така че бързо да достигне до корените на растенията. Това улеснява усвояването на фосфора и калия, които са слабо подвижни елементи. При зърнено-житни култури торът се прилага малко преди сеитбата. При овощни култури може да се прилага и междуредово. Трябва да се приложи поне месец преди началото на вегетацията.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Зеленчуци

Лозя

20 – 30 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 40 кг/дка

20 – 40 кг/дка

20 – 40 кг/дка

20 – 30 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

15,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

15,0%

Дикалиев оксид (K2O)

15,0%

Серен триоксид (SO3)

12,0%