ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Complex+ NPK(S)

9:18:27+6SO3

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Комплексният тор 9:18:27 (6) е NPK тор с високо съдържание на калий и средно съдържание на фосфор. Пропорциите на хранителните вещества в тора – 1:2:3, превръщат този тор в отлично решение за зеленчукови култури, зърнено-житни и маслодайни култури, отглеждани на почви, бедни на калий.

Високата разтворимост на хранителните вещества в тора и добре балансираната формулация позволяват постигането на оптимални добиви с отлично качество. Сярата с много висока разтворимост е ключов елемент в тора. Тя е част от състава на аминокиселини, витамини и протеини. Сярата регулира и подпомага ефективното усвояване на макроелементите в тора, както и на съдържащите се в почвата микроелементи.

Препоръчително е торът да се внесе чрез инкорпориране, така че бързо да достигне до корените на растенията. Това улеснява усвояването на фосфора и калия, които са слабо подвижни елементи.

Зърнено-житни култури

Маслодайни култури

Картофи

Зеленчукови култури

Лозя

Овощни култури

20 – 40 кг/дка

20 – 40 кг/дка

80 – 120 кг/дка

50 – 100 кг/дка

20 – 50 кг/дка

20 – 50 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

9,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

18,0%

Дикалиев оксид (K2O)

27,0%

Серен триоксид (SO3)

6,0%