ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Complex+ PK(S)

0•20•25 (12)

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

PK (S) 20:25 (12) e балансиранa PK-формулация, която комбинира в една и съща гранула фосфор (P), калий (К) и сяра (S). Този тор е подходящ за запасяващо торене и директно приложение при полски култури, овощни насаждения и зеленчуци.

През ранните етапи на развитие растенията почти нямат нужда от азот, но имат голяма нужда от фосфор и калий, които активират първоначалния им растеж, стимулират развитието на корените и гарантират оптималното последващо развитие.

Приложен преди или по време на сеитбата, този тор осигурява балансиран запас от основни хранителни елементи през целия цикъл на растеж на културите. PK (S) 20:25 (12) е с висока водоразтворимост. Това е универсален продукт, подходящ за всички видове култури и всички типове почви.

Пшеница

Царевица

Рапица

Ориз

Грах/фасул

Соя

Памук

Зеленчуци

25 – 40 кг/дка

30 – 40 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 30 кг/дка

15 – 25 кг/дка

15 – 25 кг/дка

25 – 35 кг/дка

30 – 40 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

20,0%

Дикалиев оксид (K2O)

25,0%

Серен триоксид (SO3)

12,0%