ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Polysulphate®

Отлично подхранване на растенията с FertilizerpluS от висококачественото портфолио на ICL Fertilizers. Серията е с базов компонент полисулфат и гарантира наличността на хранителните вещества през целия сезон. Продуктите са доказано ефективни и подходящи за полски култури, овощни градини и зеленчукови насаждения.

Polysulphate Premium е нов тор 4-в-1 за подобрен добив от културите. Polysulphate Premium съдържа четири хранителните елемента за растенията: сяра, калий, магнезий и калций. Тор с нисък въглероден отпечатък, помага на земеделците да постигат нисковъглеродни цели.

Въпреки че полисулфатът за първи път е открит преди почти 200 години в Европа, едва наскоро са открити големи залежи и сега се добива от Cleveland Potash – на 1200 метра под Северното море на Англия.

PotashpluS е смес от Polysulphate и калиев хлорид в съотношение 50:50. Осигурява с едно единствено приложение жизненоважния за културите калий, комбиниран със сяра, магнезий и калций. PotashpluS предлага идеална комбинация от четири хранителни елемента в един тор.

С PotashpluS не е необходимо да избирате между използването на калий в хлоридна или сулфатна форма.

0-12-24

Серията торове PK PluS предлага балансирани формулации, който комбинират в една и съща гранула фосфор (P) и калий (К) с богата гама от вторични елементи като сяра (S), магнезий (Mg) и калций (Са).

Торовете PKpluS се прилагат директно при полски култури, овощни градини или зеленчукови насаждения и осигуряват по- високи добиви, по-добро качество и по-голяма рентабилност. Р и К активират поникването и стимулират развитието на корените.

0-29-5

Серията торове PK PluS предлага балансирани формулации, който комбинират в една и съща гранула фосфор (P) и калий (К) с богата гама от вторични елементи като сяра (S), магнезий (Mg) и калций (Са).

Торовете PKpluS се прилагат директно при полски култури, овощни градини или зеленчукови насаждения и осигуряват по- високи добиви, по-добро качество и по-голяма рентабилност. Р и К активират поникването и стимулират развитието на корените.

0-20-20

Серията торове PK PluS предлага балансирани формулации, който комбинират в една и съща гранула фосфор (P) и калий (К) с богата гама от вторични елементи като сяра (S), магнезий (Mg) и калций (Са).

Торовете PKpluS се прилагат директно при полски култури, овощни градини или зеленчукови насаждения и осигуряват по- високи добиви, по-добро качество и по-голяма рентабилност. Р и К активират поникването и стимулират развитието на корените.

NovaPhos е източник на фосфор за кисели почви, който осигурява по-продължително освобождаване на фосфор благодарение на частичното подкиселяване и по-малко загуби вследствие на процеждане и фиксиране, което води до по-ефективно усвояване на фосфора.