ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

NovaPhos

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 600 kg

Big-bag: 1200 kg

  • Източник на фосфор за кисели почви
  • По-продължително освобождаване на фосфор благодарение на частичното подкиселяване и по-малко загуби вследствие на процеждане и фиксиране, което води до по-ефективно усвояване на фосфора.
  • Предлага се с различни степени на подкиселяване и различно фосфорно съдържание
  • Ефективен източник на калций за повишаване на pH на почвата и подобряване на здравината на клетките в тъканите на растенията
  • Предлага се в гранулирана форма
  • Специално разработени формулации с допълнителен MgO или микроелементи
  • Специално разработен за кисели почви с ниско pH и/или тропични и субтропични почви
  • Идеален за целогодишни култури (като пасища) като поддържащ фосфорен тор с допълнителни S и Ca
  • За директно приложение при полски култури, овощни градини и зеленчукови насаждения
  • Може да се смесва с други торове

СЪДЪРЖАНИЕ

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

26,0%

Магнезиев оксид (MgO)

7,0%

Сяра (S)

Калциев оксид (CaO)

6,0%

25,0%