ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

PKpluS

0-12-24

 

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 600 kg

Big-bag: 1200 kg

  • Първокласни гранулирани PK- торове с технология Polysulphate
  • Пет хранителни елемента в едно: фосфор, сяра, калий, магнезий, и калций в рамките на едно и също приложение
  • Частично заменя калиевия хлорид в производствения процес и така се създават серия продукти ICL PKpluS с по-висока добавена стойност
  • Значителна част от калиевото съдържание е в сулфатна форма (20 – 35%), което дава възможност за гъвкава употреба при много култури
  • Напълно разтворим, като всички хранителни елементи са в една и съща гранула
  • Универсален продукт, подходящ за всички видове култури и всички типове почви
  • Удължено освобождаване на хранителните елементи, намален риск от загуба на сулфати чрез процеждане в почвата
  • Осигурява по-високи добиви, по-добро качество и по-голяма печалба
  • За директно приложение при полски култури, овощни градини и зеленчукови насаждения
  • Подходящ за смесване с азотни торове

Информационен лист за безопасност

Сертификат за качество

СЪДЪРЖАНИЕ

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

12,0%

Дикалиев оксид (K2O)

24,0%

Магнезиев оксид (MgO)

2,0%

Сяра (S)

Калциев оксид (CaO)

7,0%

14,0%