ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

PKpluS

0-20-20

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 600 kg

Big-bag: 1200 kg

Серията торове PK PluS предлага балансирани формулации, който комбинират в една и съща гранула фосфор (P) и калий (К) с богата гама от вторични елементи като сяра (S), магнезий (Mg) и калций (Са).

Торовете PKpluS се прилагат директно при полски култури, овощни градини или зеленчукови насаждения и осигуряват по- високи добиви, по-добро качество и по-голяма рентабилност. Р и К активират поникването и стимулират развитието на корените.

През ранните етапи на развитие растенията почти нямат нужда от N, но имат голяма нужда от Р и К, които стартират първоначалния им растеж и гарантират оптималното им развитие.

Вложеният преди засаждането тор ICL PKpluS осигурява балансиран запас от основни хранителни елементи през целия цикъл на растеж на културата.

  • Първокласни гранулирани PK- торове с технология Polysulphate
  • Пет хранителни елемента в едно: фосфор, сяра, калий, магнезий, и калций в рамките на едно и също приложение
  • Частично заменя калиевия хлорид в производствения процес и така се създават серия продукти ICL PKpluS с по-висока добавена стойност
  • Значителна част от калиевото съдържание е в сулфатна форма (20 – 35%), което дава възможност за гъвкава употреба при много култури
  • Напълно разтворим, като всички хранителни елементи са в една и съща гранула
  • Универсален продукт, подходящ за всички видове култури и всички типове почви
  • Удължено освобождаване на хранителните елементи, намален риск от загуба на сулфати чрез процеждане в почвата
  • Осигурява по-високи добиви, по-добро качество и по-голяма печалба

Зимна пшеница

Царевица

Рапица

Ориз

Грах/фасул

Соя

Памук

Зеленчуци

25 – 40 кг/дка

30 – 40 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 30 кг/дка

15 – 25 кг/дка

15 – 25 кг/дка

25 – 35 кг/дка

30 – 40 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

20,0%

Дикалиев оксид (K2O)

20,0%

Магнезиев оксид (MgO)

2,0%

Сяра (S)

Калциев оксид (CaO)

6,0%

15,0%