ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Polysulphate Premium

 

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 600 kg

Big-bag: 1200 kg

Polysulphate Premium е нов тор 4-в-1 за подобрен добив от културите. Polysulphate Premium съдържа четири хранителните елемента за растенията: сяра, калий, магнезий и калций. Тор с нисък въглероден отпечатък, помага на земеделците да постигат нисковъглеродни цели.

Въпреки че полисулфатътза първи път е открит преди почти 200 години в Европа, едва наскоро са открити големи залежи и сега се добива от Cleveland Potash – на 1200 метра под Северното море на Англия.

Сега този тор 4-в-1 е на разположение за земеделците. Polysulphate Premium е висококачествен гранулиран тор с естествен произход, който се смесва лесно и се разпръсква равномерно из полето.

  • Универсален продукт: подходящ за всички видове култури и всички типове почви
  • Удължено освобождаване на хранителните елементи, намален риск от загуба на сулфати чрез процеждане в почвата
  • Ниско съдържание на хлориди – идеален за култури, чувствителни към хлориди, неутрално pH, много нисък индекс на соленост
  • Осигурява по-високи добиви, по-добро качество и по-голяма печалба
  • Еднообразни, здрави гранули от естествени хранителни елементи

Пшеница

Царевица

Рапица

Слънчоглед

Люцерна

Грах

Фуражни култури

20 – 30 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 30 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Дикалиев оксид (К2O)

13,0%

Магнезиев оксид (MgO)

5,6%

Сяра (S)

18,2%

Калциев оксид (CaO)

16,4%