ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Polysulphate Premium

 

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 600 kg

Big-bag: 1200 kg

 • Комплексен тор: сяра, калий, магнезий и калций в сулфатна форма
 • Естествено добит минерал (полихалит): K2Ca2Mg(SO4)4 2H2O
 • Напълно разтворим, като всички хранителни елементи са в една и съща гранула
 • Универсален продукт: подходящ за всички видове култури и всички типове почви
 • Удължено освобождаване на хранителните елементи, намален риск от загуба на сулфати чрез процеждане в почвата
 • Ниско съдържание на хлориди – идеален за култури, чувствителни към хлориди, неутрално pH, много нисък индекс на соленост
 • Осигурява по-високи добиви, по-добро качество и по-голяма печалба
 • Еднообразни, здрави гранули от естествени хранителни елементи
 • За директно приложение при полски култури, овощни градини и зеленчукови насаждения
 • Идеален за механично разпръскване, добро и равномерно разнасяне из полето
 • Може да се смесва с всички торове

Информационен лист за безопасност

Сертификат за качество

СЪДЪРЖАНИЕ

Дикалиев оксид (К2O)

13,0%

Магнезиев оксид (MgO)

5,6%

Сяра (S)

18,2%

Калциев оксид (CaO)

16,4%