ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

PotashpluS

 

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 600 kg

Big-bag: 1200 kg

PotashpluS е смес от Polysulphate и калиев хлорид в съотношение 50:50. Осигурява с едно единствено приложение жизненоважния за културите калий, комбиниран със сяра, магнезий и калций. PotashpluS предлага идеална комбинация от четири хранителни елемента в един тор. С PotashpluS не е необходимо да избирате между използването на калий в хлоридна или сулфатна форма.

 • Първокачествен гранулиран калиев тор, специална формулация – комбинация между калий (MOP – KCl) и Polysulphate
 • Комплексен тор: в рамките на едно и също приложение осигурява жизненоважния калий, комбиниран със сяра, магнезий и калций
 • Не е необходимо да избирате между калиев хлорид и калиев сулфат – 20% от калия в тора е в сулфатна форма, което намалява с 50% количеството хлорид (в сравнение с чист MOP).
 • Напълно разтворим, като всички хранителни елементи са в една и съща гранула
 • Универсален продукт, подходящ за всички типове почви
  и всички видове култури, включително култури с високи нужди от калий и сяра
 • Удължено освобождаване на хранителните елементи, намален риск от загуба на сулфати чрез процеждане в почвата
 • Осигурява по-високи добиви, по-добро качество и по-голяма печалба
 • За директно приложение при полски култури, овощни градини и зеленчукови насаждения
 • Идеален за механично разпръскване, добро и равномерно разнасяне из полето
 • Може да се смесва с всички торове

СЪДЪРЖАНИЕ

Дикалиев оксид (К2O)

37,0%

Магнезиев оксид (MgO)

2,8%

Сяра (S)

9,2%

Калциев оксид (CaO)

8,0%