ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Duo Pro

Zimactiv

Nergetic е ексклузивна серия торове произведена с технологиите Duo Pro и Zimactiv, които предпазват тора от загуби на хранителни елементи, като допълнително стимулират ензимната активност в почвата.

30-0-0

Nergetic 30 Zimactiv е азотен тор, който благодарение на технологиите Duo Pro и Zimactiv регулира превръщането на амидния азот в амониев, като намалява загубите от изпарение с повече от 50% в сравнение обикновената урея. Удълженото освобождаване на хранителни вещества, в резултат от действието на технологията Duo Pro, и благоприятния ефект от прилагането на азот и сяра превръщат Nergetic 30 Zimactiv в най-подходящия азотен тор за подхранващо торене.

0-24-0

Nergetic P24 Zimactiv е гранулиран фосфорен тор, обогатен със сяра, калций и микроелементи, защитен с технологиите  Duo Pro и Zimactiv. Благодарение на отлично подбраната комбинация и гарантирано високата разтворимост в неутрален амониев цитрат и вода, Nergetic P24 Zimactiv има незабавно действие и при най-неблагоприятните почвено-климатични условия – като блокиране на фосфора и ниски температури.

10-25-0

Nergetic NP 10:25 Zimactiv е добре балансирана NP-формулация, обогатена със сяра и микроелементи. Торът съдържа азот в две форми – нитратен, който се усвоява бързо от растенията, и амониев – защитен с инхибитор на нитрификацията DCD. Nergetic NP 10:25 Zimactiv се прилага предсеитбено или присеитбено, за да подсигури на земеделските култури всички необходими хранителни елементи за стартиране на тяхното развитие.