ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

C-Pro

Zimactiv

Nergetic е ексклузивна серия торове произведена с технологиите C-Pro и Zimactiv, които предпазват тора от загуби на хранителни елементи, като допълнително стимулират ензимната активност в почвата.

N (S) 30-0-0 (21)

Nergetic 30 Zimactiv е азотен тор, който благодарение на технологиите C-Pro и Zimactiv регулира превръщането на амидния азот в амониев, като намалява загубите от изпарение с повече от 50% в сравнение с обикновената урея. 

P (Ca-S) 0-24-0 (20-19)

Nergetic P24 Zimactiv е гранулиран фосфорен тор, обогатен със сяра, калций и микроелементи, защитен с технологиите  C-Pro и Zimactiv. Торът има незабавно действие и при най-неблагоприятните почвено-климатични условия – като блокиране на фосфора и ниски температури.

NP (S) 13-24-0 (11)

Nergetic NP 13:24 Zimactiv е добре балансирана NP-формулация, обогатена със сяра и микроелементи. Торът съдържа азот в две форми – нитратен, който се усвоява бързо от растенията, и амониев, който се освобождава постепенно.

NPK (S) 13-6-18 (30)

Nergetic Dynamic SP e гранулиран NPK тор със съдържание на сяра и микроелементи. Иновативната технология C-Pro предпазва всички хранителни вещества в тора от загуби и допълнително повишава ефективността на тяхното усвояване.

NPK (S) 10-11-18 (23)

Nergetic Dynamic SP Blue e гранулиран NPK тор със съдържание на сяра и микроелементи. Иновативната технология C-Pro предпазва всички хранителни вещества в тора от загуби и допълнително повишава ефективността на тяхното усвояване.