ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

C-Pro

Nergetic е ексклузивна серия торове произведена с технологиите C-Pro и Zimactiv, които предпазват тора от загуби на хранителни елементи, като допълнително стимулират ензимната активност в почвата.

30-0-0

Nergetic 30 Zimactiv е азотен тор, който благодарение на технологиите C-Pro и Zimactiv регулира превръщането на амидния азот в амониев, като намалява загубите от изпарение с повече от 50% в сравнение обикновената урея. Удълженото освобождаване на хранителни вещества, в резултат от действието на технологията C-Pro, и благоприятния ефект от прилагането на азот и сяра превръщат Nergetic 30 Zimactiv в най-подходящия азотен тор за подхранващо торене.

24-0-0

Dynamic S+ e гранулиран азотен тор със съдържание на сяра, калций и бор, защитен с технологията C-Pro. Dynamic S+ е подходящ за подхранване на всички видове култури, особено в условия на недостиг на сяра и калций при кисели почви. Съдържа 50% азот в нитратна форма – за незабавно усвояване и 50% амониев азот – за по-бавно усвояване от растенията.

24-0-0

Dynamic M+ e гранулиран азотен тор със съдържание на магнезий, калций и бор, защитен с технологията C-Pro.

0-24-0

Nergetic P24 Zimactiv е гранулиран фосфорен тор, обогатен със сяра, калций и микроелементи, защитен с технологиите C-Pro и Zimactiv. Благодарение на отлично подбраната комбинация и гарантирано високата разтворимост в неутрален амониев цитрат и вода, Nergetic P24 Zimactiv има незабавно действие и при най-неблагоприятните почвено-климатични условия – като блокиране на фосфора и ниски температури.

10-30-0

Nergetic NP 40 Zimactiv е гранулиран NP тор, обогатен със сяра, калций, цинк и бор и защитен с технологиите C-Ppo и Zimactiv. Използва се за предсеитбено и присеитбено торене, като дава на земеделските култури всички необходими хранителни елементи за стартиране на тяхното развитие.