ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Nergetic 30 Zimactiv

30-0-0

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Nergetic 30 Zimactiv е азотен тор, който благодарение на технологиите C-Pro и Zimactiv регулира превръщането на амидния азот в амониев, като намалява загубите от изпарение с повече от 50% в сравнение обикновената урея. Удълженото освобождаване на хранителни вещества, в резултат от действието на технологията C-Pro, и благоприятния ефект от прилагането на азот и сяра превръщат Nergetic 30 Zimactiv в най-подходящия азотен тор за подхранващо торене.

Уникалната формула на Nergetic 30 Zimactiv, която комбинира два вида азот и напълно водоразтворима сяра и микроелементи, гарантира пълно и ефективно азотно подхранване на всички култури.

Високото съдържание на сяра има благоприятен ефект върху почвата и растенията, като подобрява азотно-серния баланс и усвояването на двете хранителни вещества от растенията. Сярата подобрява приема на азот, забавя нитрификацията и стимулира усвояването на фосфор, калий и микроелементи от растението. Подхранването с Nergetic 30 Zimactiv благоприятства разлагането на растителните остатъци в почвата и ускорява превръщането им в хранителни вещества.

Информационен лист за безопасност

Сертификат за качество

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

Амониев азот (N-NH4)

Амиден азот

30,0%

8,0%

22,0%

Серен триоксид (SO3)

21,0%

Желязо (Fe)

0,1%

Манган (Mn)

Молибден (Mo)

Цинк (Zn)

0,1%

0,001%

0,1%