ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Nergetic Dynamic S+

24-0-0

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Dynamic S+ e гранулиран азотен тор със съдържание на сяра, калций и бор, защитен с технологията C-Pro. Dynamic S+ е подходящ за подхранване на всички видове култури, особено в условия на недостиг на сяра и калций при кисели почви. Съдържа 50% азот в нитратна форма – за незабавно усвояване и 50% амониев азот – за по-бавно усвояване от растенията.

Оптималното съдържание на сяра има благоприятно въздействие върху почвата и растенията, като спомага за по-ефективното усвояването на фосфора, калия и микроелементите. Подобрява микробната активност в почвата и благоприятства за качеството на реколтата.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

24,0%

Калциев оксид (CaO)

13,0%

Серен триоксид (SO3)

Бор (B)

14,0%

0,05%