ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

Nergetic Dynamic SP Blue

NPK (S) 10-11-18 (23)

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Nergetic Dynamic SP Blue e гранулиран NPK тор със съдържание на сяра и микроелементи. Иновативната технология C-Pro предпазва всички хранителни вещества в тора от загуби и допълнително повишава ефективността на тяхното усвояване.C-Pro позволява постепенно освобождаване на хранителните елементи спрямо нуждите на растението, което води до по-добро цялостно вегетативно развитие и до по-високи добиви.

Nergetic Dynamic SP Blue е отлично балансирана формулация, която е много подходяща за овощни насаждения и зеленчукови култури. Торът гарантира отлично подхранване с всички необходими хранителни вещества за правилния растеж на тези култури.

Сярата в тора въздейства благоприятно върху почвата и културите, като спомага за по-ефективното усвояването на фосфора, калия и микроелементите. Сярата подобрява микробната активност в почвата и благоприятства за качеството на реколтата.

Картофи

Домати (индустриално)

Зеленчуци

Овощни насаждения

Лозя

Тревни площи

50-100 кг/дка

40-70 кг/дка

50-100 кг/дка

50-100 кг/дка

40-50 кг/дка

30-70 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

10,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

11,0%

Калиев диоксид (К2O)

18,0%

Серен триоксид (SO3)

23,0%

Магнезиев оксид (MgO)

2,0%

Бор (B)

0,01%

Желязо (Fe)

0,02%

Цинк (Zn)

0,01%