ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Nergetic Dynamic SP

NPK (S) 13-6-18 (30)

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Nergetic Dynamic SP e гранулиран NPK тор със съдържание на сяра и микроелементи. Иновативната технология C-Pro предпазва всички хранителни вещества в тора от загуби и допълнително повишава ефективността на тяхното усвояване. C-Pro позволява постепенно освобождаване на хранителните елементи спрямо нуждите на растението, което води до по-добро цялостно вегетативно развитие и до по-високи добиви.

Nergetic Dynamic SP е формулация, която е особено подходяща за зеленчукови култури и гарантира тяхното балансирано подхранване с всички необходими хранителни вещества за техния правилен растеж.

Сярата в тора въздейства благоприятно върху почвата и културите, като спомага за по-ефективното усвояването на фосфора, калия и микроелементите. Сярата подобрява микробната активност в почвата и благоприятства за качеството на реколтата.

Картофи

Домати (индустриално)

Зеленчуци

Овощни насаждения

Лозя

Тревни площи

40-75 кг/дка

30-55 кг/дка

40-75 кг/дка

40-75 кг/дка

30-40 кг/дка

30-70 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

13,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

6,0%

Калиев диоксид (К2O)

18,0%

Серен триоксид (SO3)

30,0%

Желязо (Fe)

0,1%

Манган (Mn)

0,1%

Молибден (Mo)

0,001%

Цинк (Zn)

0,1%