ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Nergetic NP10:25 Zimactiv

10-25-0

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Nergetic NP 10:25 Zimactiv е добре балансирана NP-формулация, обогатена със сяра и микроелементи. Торът съдържа азот в две форми – нитратен, който се усвоява бързо от растенията, и амониев – защитен с инхибитор на нитрификацията DCD.

Nergetic NP 10:25 Zimactiv се прилага предсеитбено или присеитбено, за да подсигури на земеделските култури всички необходими хранителни елементи за стартиране на тяхното развитие.

Технологията Duo Pro успешно защитава хранителните вещества в гранулата от загуби и те се усвоят значително по-ефективно, което подпомага по-бързото формиране и развитие на силна коренова система и гарантира отличното последващо развитие на растенията. При контакт с вода регулиращият полимер на технологията Duo Pro образува гел, в който се задържат хранителните вещества от тора. Така те остават близо до кореновата система – защитени от загуби и налични за усвояване от растенията в рамките на продължителен период. Фосфорът в тора е високоразтворим и се усвоява лесно от растенията във всякакъв тип почви.

Сярата допълва формулацията, за да гарантира по-доброто усвояване на азота и на микроелементите.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

15 – 25 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

20 – 30 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

10,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

25,0%

Цинк (Zn)

0,2%

Серен триоксид (SO3)

13,0%

Бор (B)

0,1%

Желязо (Fe)

0,1%

Манган (Mn)

0,1%

Молибден (Mo)

0,001%

Цинк (Zn)

0,2%