ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

Nergetic NP13:24 Zimactiv

NP (S) 13-24-0 (11)

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Nergetic NP 13:24 Zimactiv е добре балансирана NP-формулация, обогатена със сяра и микроелементи. Торът съдържа азот в две форми – нитратен, който се усвоява бързо от растенията, и амониев, който се освобождава постепенно.

Nergetic NP 13:24 Zimactiv се прилага предсеитбено или присеитбено, за да подсигури на земеделските култури всички необходими хранителни елементи за стартиране на тяхното развитие.

Технологията C-Pro успешно защитава хранителните вещества в гранулата от загуби и те се усвоят значително по-ефективно, което подпомага по-бързото формиране и развитие на силна коренова система и гарантира отличното последващо развитие на растенията. При контакт с вода регулиращият полимер на технологията C-Pro образува гел, в който се задържат хранителните вещества от тора. Така те остават близо до кореновата система – защитени от загуби и налични за усвояване от растенията в рамките на продължителен период от време.

Фосфорът в тора е високоразтворим и се усвоява лесно от растенията във всякакъв тип почви. Сярата допълва формулацията, за да гарантира по-доброто усвояване на азота и на микроелементите.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

15 – 25 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

20 – 30 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

13,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

24,0%

Серен триоксид (SO3)

11,0%

Желязо (Fe)

0,1%

Манган (Mn)

0,1%

Молибден (Mo)

0,001%

Цинк (Zn)

0,1%