ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Nergetic NP40 Zimactiv

10-30-0

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Nergetic NP 40 Zimactiv е гранулиран NP тор, обогатен със сяра, калций, цинк и бор и защитен с технологиите C-Pro и Zimactiv. Използва се за предсеитбено и присеитбено торене, като дава на земеделските култури всички необходими хранителни елементи за стартиране на тяхното развитие.

При контакт с вода регулиращият полимер на технологията C-Pro образува гел, в който се задържат хранителните вещества от тора. Така те остават близо до кореновата система – защитени от излужване и налични продължително време за усвояване от растенията.

Технологията Zimactiv помага на фосфора и сярата, налични в почвата и тора да се усвоят по-ефективно от растенията, с което гарантира по-високи добиви и по-добро качество на реколта.

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

10,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

30,0%

Калциев оксид (CaO)

7,0%

Серен триоксид (SO3)

12,5%

Цинк (Zn)

0,2%

Бор (B)

0,1%