ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Nergetic P24 Zimactiv

0-24-0

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Nergetic P24 Zimactiv е гранулиран фосфорен тор, обогатен със сяра, калций и микроелементи, защитен с технологиите C-Pro и Zimactiv. Благодарение на отлично подбраната комбинация и гарантирано високата разтворимост в неутрален амониев цитрат и вода, Nergetic P24 Zimactiv има незабавно действие и при най-неблагоприятните почвено-климатични условия – като блокиране на фосфора и ниски температури.

Фосфорът в Nergetic P24 Zimactiv е защитен от излужване и ретроградация благодарение на технологията C-Pro. Регулиращият полимер забавя разграждането и предпазва всички хранителни вещества на тора, като позволява едновременното им усвоява- не от културите.

Технологията C-Pro намалява засоляването на почвата след разтваряне на торовите гранули. Това увеличава степента на покълване на семената и вегетативното развитие на посевите.

СЪДЪРЖАНИЕ

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

24,0%

Серен триоксид (SO3)

19,0%

Водоразтворим калциев оксид (CaO)

20,0%

Манган (Mn)

0,1%

Молибден (Mo)

0,001%

Цинк (Zn)

0,1%

Желязо (Fe)

0,001%