ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Nergetic P24 Zimactiv

0-24-0

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Nergetic P24 Zimactiv е гранулиран фосфорен тор, обогатен със сяра, калций и микроелементи, защитен с технологиите Duo Pro и Zimactiv. Благодарение на отлично подбраната комбинация и гарантирано високата разтворимост в неутрален амониев цитрат и вода, Nergetic P24 Zimactiv има незабавно действие и при най-неблагоприятните почвено-климатични условия – като блокиране на фосфора и ниски температури.

Фосфорът в Nergetic P24 Zimactiv е защитен от процеждане и ретроградация благодарение на технологията Duo Pro. Регулиращият полимер забавя разграждането и предпазва всички хранителни вещества на тора, като позволява едновременното им усвояване от културите.

Технологията Duo Pro намалява засоляването на почвата след разтваряне на торовите гранули. Това увеличава степента на покълване на семената и вегетативното развитие на посевите.

Зимни житни култури

Рапица

Царевица

Слънчоглед

Овощни насаждения

Лозя

Пасища

20-30 кг/дка

20-30 кг/дка

15-30 кг/дка

10-15 кг/дка

30-50 кг/дка

30-50 кг/дка

15-70 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

24,0%

Серен триоксид (SO3)

19,0%

Водоразтворим калциев оксид (CaO)

20,0%

Манган (Mn)

0,1%

Молибден (Mo)

0,001%

Цинк (Zn)

0,1%

Желязо (Fe)

0,001%