ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

ANS 26

26-0-0

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 500 кг

ANS 26 e изключително подходящ за еднократно приложение:

  • торът съдържа 25% нитратен азот, който се усвоява незабавно от културите и осигурява количеството азот, което е неохбодимо в началото на тяхното развитие;
  • останалите 75% от азота са в амониева форма, която се нитрифицира постепенно във времето. Торът съдържа сяра, която има благоприятен ефект върху почвата и помага за по-ефективното усвояване на азота и намаляването на неговите загуби. Сярата мобилизира фосфора и калия и разтваря микроелементите в почвата.

Торът може да бъде прилаган в комбинация с микроелементи. Прилага се площно и винаги се разпределя равномерно по повърността. Не е необходимо да се инкорпорира, тъй като е лесноразтворим и умерените валежи или напояване са достатъчни, за да придвижат хранителните вещества в обсега на корените. Препоръчва се при варовити почви и при такива с високо съдържание на натрий и неразградена органична материя. Подходящ за употреба в напоителни системи.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

10 – 30 кг/дка

10 – 20 кг/дка

20 – 25 кг/дка

20 – 40 кг/дка

20 – 25 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

26,0%

Амониев азот
(N-NH4)

19,5%

Нитратен азот(N-NO3)

6,5%

Серен триоксид (SO3)

37,0%

Разтворимост при 20⁰С

много висока