ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

CAN 27 (Mg)

27-0-0

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 500 кг

CAN 27 (Mg) е универсален тор, подходящ за подхранващо торене на всички култури. Най-честия период на приложение на тора е в края на зимата и началото на пролетта. CAN 27 (Mg) съдържа по равно количество азот в две форми – нитратен азот, който се усвоява незабавно от растенията, и амониев азот, който се усвоява по-бавно и по-продължително във времето. 

Съдържанието на калций и магнезий правят този тор изключително подходящ за кисели и неутрални почви. Торът е много подходящ за приложение при зимни зърнено-житни култури. Начин на употреба CAN 27 (Mg) е високоразтворим продукт, който може да се прилага повърхностно (площно) – необходими са леки валежи или напояване, за да се разтворят хранителните вещества в почвата и да достигнат до зоната на корените.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Зеленчуци

Картофи

Лозя

10 – 30 кг/дка

10 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

25 – 40 кг/дка

20 – 25 кг/дка

20 – 40 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

46,0%

Амониев азот
(N-NH4)

13,5%

Нитратен азот
(N-NO3)

13,5%

Калциев оксид (CaO)

8,3%

Магнезиев оксид (MgO)

3,5%

Разтворимост при 20⁰С

висока