ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

NMg

22-0-0

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 500 кг

NMg (нитратен азот с магнезий) е тор за подхранващо торене, който съдържа 22% азот. Торът съдържа магнезий, който го прави изключително подходящ за леки и бедни на органична материя почви, както и за почви, богати на калий. Азотът в тора е в две форми – нитратен азот, който се усвоява незабавно от растенията, и амониев азот, който се усвоява по-бавно и по-продължително във времето. 

NMg (нитратен азот с магнезий) е много подходящ за приложение при култури, които изискват магнезий – картофи, цвекло, лозя, царевица, овощни дървета и зеленчуци. Начин на употреба NMg е високоразтворим продукт, който е подходящ за повърхностно (площно) приложение.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Зеленчуци

Картофи

Лозя

10 – 30 кг/дка

10 – 30 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 40 кг/дка

20 – 25 кг/дка

20 – 40 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

22,0%

Амониев азот(N-NH4)

11,0%

Нитратен азот(N-NO3)

11,0%

Магнезиев оксид (MgO)

5,0%

Разтворимост при 20⁰С

много висока