ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Urea 46, Prill

46-0-0

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 500 кг

Urea 46 е тор, който съдържа 46% амиден азот, който трябва да премине през два процеса – на уреаза и на нитрификация, за да бъде усвоен от културата. Този процес е силно зависим от почвата и условията на околната среда – в зависимост от тези фактори торът може да се прилага както при сеитба, така и като допълнително подхранване.

Прилага се предимно площно и е подходящ за всякакъв вид култури. Препоръчва се да се прилага в по-топло време, за да се осигури незабавен старт на процесите на преобразуване и усвояване. При сеитба прилагането трябва да се извърши толкова рано, колкото е необходимо, така че азотът да е наличен в момента, в който културата има нужда от него.

За да се постигне максимално усвояване и да се избегнат загуби поради изпаряване на амония, препо- ръчително е уреята да се внесе в почвата в суха среда и при високи температури. Допълнителното приложение трябва да се прави, когато почвата е влажна, прогнозира се дъжд или може да се напоява.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз 

20 – 25 кг/дка

20 – 25 кг/дка

10 – 15 кг/дка

25 – 30 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

46,0%

Амиден азот
(N-NH2)

46,0%

Разтворимост при 20⁰С

много висока