ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

RyZea

P-TECH

ThioBac

J8PX

BBTP

BPC

 

Petro Evo е серия торове, активирани с различни иновативни технологии на италианския производител Agriges. Тези ексклузивни технологии съдържат бактерии, микроорганизми и екстракти ot изцяло естествен произход, които предпазват хранителни елементи от загуби, отблокират наличните в почвата елементи, подобрят почвеното плодородие и гарантират отличното развитие на растенията.

N (S) 36:0:0 (9.6)

Гранулиран азотен тор с високо съдържание на амиден азот (урея). Торът е активиран с няколко иновативни технологии на Agriges – BBTP, BPC и RyZea, които позволяват азотът да бъде усвоен по-ефективно от растенията с по-малко загуби вследствие на изпарение, оттичане или блокиране.

N (S-Mg) 25:0:0 (8.4-3)

Гранулиран азотен тор със съдържание на азот в две форми – амониева и нитратна. В този тор преобладава амониевият азот, което го превръща в отлично решение за пролетното азотно торене, когато времето все още е по-студено и нощните температури все още са ниски. Торът съдържа три ексклузивни технологии на Agriges – BBTP, BPC и RyZea, които позволяват азотът да бъде усвоен по-ефективно от растенията с по-малко загуби вследствие на изпарение, оттичане или блокиране.

NP (S-Zn) 14:36:0 (9-0.2)

Гранулиран NP тор с високо съдържание на фосфор и микроелементи – сяра и цинк. Изключително подходящ за предсеитбено торене при алкални почви. Торът съдържа няколко иновативни технологии на Agriges – P-Tech, Thio-Bac, BBTP, BPC и RyZea.

NP (Ca-Mg-S-Zn) 14:36:0 (3.5-1.2-4-0.2)

Гранулиран NP тор с високо съдържание на фосфор и микроелементи калций, магнезий, сяра и цинк. Изключително подходящ за предсеитбено торене при кисели почви. Торът съдържа няколко иновативни технологии на Agriges – P-Tech, Thio-Bac, BBTP, BPC и RyZea.

NP (S-Zn) 16:24 (14-0.2)

Гранулиран NP тор с микроелементи, подходящ за предсеитбено торене. Торът е активиран с две ексклузивни технологии на Agriges – J8PX и RyZea.

NPK (Ca-Mg-S) 10:25:5 (7-2-8)

Отлично балансирана NPK формулация с комплекс от микроелементи, подходяща за предсеитбено торене. Торът е активиран с две ексклузивни технологии на Agriges – J8PX и RyZea.